Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: STEADY; sustained technology for evaluation of lumbar atrophy and dysfunction

Thema's:
Gezondheid en Zorg
Doorlooptijd:
van 1 maart 2016 tot 30 november 2018
STEADY
Sustained technology for evaluation of lumbar atrophy and dysfunction

Aanleiding
Aspecifieke lage rugpijn (aLRP) is als aandoening lastig te begrijpen en te behandelen. De zorgconsumptie en het arbeidsverzuim als gevolg van deze aandoening is hoog. De fysiotherapeut staat voor de maatschappelijke uitdaging de meest effectieve en efficiënte behandeling voor patiënten met aLRP toe te passen.
Fysiotherapeuten vragen om innovatieve technologieën om de diagnostiek van aspecifieke lage rugpijn te verbeteren. Vooral functionele en morfologische veranderingen van spieren zijn vooralsnog moeilijk te objectiveren. Het vaststellen van subgroepen van patiënten is een van de internationale speerpunten van onderzoek.

Doelstelling
Op dit moment wordt het gebruik van technologie voor de diagnostiek van aLRP niet algemeen in de fysiotherapie gebruikt.
Dit project heeft als hoofddoelstelling innovatieve technologie te gebruiken en te optimaliseren om de diagnostiek van aLRP door de fysiotherapeut te verbeteren. De onderzoekers valideren diagnostische technologie voor het meten van functie (kracht, coördinatie, bewegingspatronen) en morfologie (spierkwaliteit) van de wervelkolommusculatuur met als doel het classificeren van subgroepen van aLRP-patiënten. Het innovatieve element van STEADY is het inzetten van technologie in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk voor objectieve classificatie.

Beoogde resultaten
Concreet resultaat van het onderzoek is een set normaalwaarden om subgroepen in de patiëntenpopulatie te identificeren.
De resultaten van het onderzoek worden geborgd in de betreffende bachelors en masters.
Na afloop van het project organiseren de UT, UMCG en Saxion een symposium om de opgedane kennis te verspreiden. In een laagdrempelig professioneel vakblad voor fysiotherapeuten zullen publicaties over het onderzoek verschijnen. Verder zullen er drie (inter)nationale publicaties uit het project voortkomen die directe consequenties voor de huidige richtlijnen kunnen hebben.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • ProCare bv
  • Sportcentrum Go4IT
  • Twente Medical Systems International BV