Stedelijke Inpassing Cargofietsen en Lichte Elektrische Voertuigen (SICLEV)

Status
Beëindigd
Startdatum
24 oktober 2017
Einddatum
23 oktober 2018
Thema's
VH 6: Duurzaam transport en intelligente logistiek
Regeling
KIEM-Logistiek

In de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe, vaak elektrisch aangedreven of ondersteunde, vervoermiddelen in het straatbeeld verschenen. Deze variëren van moderne bakfietsen tot kleine elektrische bestelauto’s. De introductie van lichte elektrische voertuigen (LEV’s) en cargofietsen in de stadslogistiek past zowel bij de trend naar een fijnmaziger en tijdkritischer stadsdistributie, als de maatschappelijke noodzaak van een emissievrije mobiliteit en daarmee aan de doelstelling van de actieagenda Stadslogistiek van de Topsector Logistiek.
Hoewel deze voertuigen zich relatief makkelijk voegen in het stedelijke verkeer, merken logistiek dienstverleners die voorlopen in deze ontwikkeling dat de huidige verkeersregelgeving en inrichting van de openbare ruimte niet voorbereid op de transitie naar een schone en fijnmazige stadsdistributie met LEV’s. Door lokale regelgeving en inrichtingsmaatregelen kan de transitie naar zero-emissie stadslogistiek met LEV’s en cargofietsen verder worden ondersteund. Dit onderzoek heeft tot doel om te bepalen welke maatregelen wegbeheerders kunnen nemen om LEV’s en cargofietsen beter te faciliteren. Uitgangspunt daarbij is de economisch verantwoorde inzetbaarheid van deze voertuigen door logistiek dienstverleners. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een consortium van logistiek dienstverleners (City Hub en Cycloon), de branchevereniging elektrisch vervoer (DOET), een verkeerskundig adviesbureau (Bonotraffics) en de Hogeschool van Amsterdam als kennisinstelling. Daarbij werken we nauw samen met verschillende andere bedrijven met ervaring met de ontwikkeling en inzet van LEV’s en cargofietsen in de stadslogistiek.

Contactinformatie

Netwerk- en projectleden