Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Stimulering Internationale Orientatie MKB (SIOM)

Thema's:
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening , Duurzaamheid en Energie
Doorlooptijd:
van 1 januari 2006 tot 1 augustus 2008
Veel bedrijven hebben behoefte aan kennis over zaken doen over de grens. Is mijn product geschikt? Hoe pak ik het aan? Welke partijen moet ik benaderen? Maar ook: hoe richt ik mijn organisatieprocessen in zodat ik optimaal gebruik kan maken van internationale kansen? Het innovatieprogramma SIOM ondersteunt en stimuleert het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de regio Utrecht bij het internationaal ondernemen. In samenwerking met ondernemers worden concrete knelpunten op innovatieve wijze opgelost. In het programma staan innovaties in internationaal ondernemen centraal, met als doel de onderneming te bestendigen of verbeteren. De programma-activiteiten zijn gebundeld in drie onderdelen:
• Meten en monitoren (nulmeting, knelpuntanalyses, effectrapportages)
• Innoveren en internationaliseren (realisatie van innovatieprojecten)
• Kennisdelen en –circuleren (kennis vergaren, ontsluiten en actief verspreiden)

De kennis en ervaringen die de projecten opleveren worden opgeslagen in een kennisdatabase. Deze verzameling van good- (en bad-) practices ondersteunt zowel het onderwijs als betrokken ondernemers. Daarnaast wordt de kennis actief buiten het programma verspreid middels publicaties en presentaties en zetten nieuwe en bestaande netwerken zich in om partijen bijeen te brengen en kennis en ervaringen te delen.