Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Storytelling voor 360 graden media

Thema's:
ICT, Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
Doorlooptijd:
van 16 mei 2016 tot 15 mei 2018
Storytelling voor 360 gradenmedia

Aanleiding
Virtual-realitybrillen zijn bezig aan een snelle opmars. Vooral in de game-industrie is de bril populair: hij stelt je in staat om als het ware 3D ‘in’ de game te zijn, in plaats van naar een 2D-computerscherm te kijken. Ook de film- en televisie-industrie heeft grote belangstelling voor deze nieuwe vorm van mediabeleving. Maar voor films die in 360 graden verteld worden, blijkt een compleet nieuwe manier van storytelling nodig. Oftewel een nieuwe filmtaal. De kennisontwikkeling op dit vlak staat nog in kinderschoenen en er is nog geen structurele uitwisseling of evaluatie van oplossingen voor problemen bij de productie van 360 gradencontent. Dit RAAK-project brengt kennis bij elkaar in een viertal experimenten.

Doelstelling
De centrale onderzoeksvraag van het huidige projectvoorstel luidt: Hoe kunnen verhalen voor 360 gradenmedia verteld worden en hoe kan de immersieve (‘onderdompel’) kwaliteit van de gebruikerservaring daarbij worden geoptimaliseerd?

Hiervoor worden vier experimenten ingericht. In deze video-experimenten gaat het om het testen van elementen voor de nieuwe beeldtaal die vereist is voor 360 gradenfilm.
Voor ieder experiment produceren de onderzoekers een 360 gradenvideo of passen zij een bestaande video zodanig aan dat een element op het gebied van filmtaal geïsoleerd kan worden. Dit element wordt voorgelegd in een test- en een controleversie aan testpubliek, waarna deze mensen een vragenlijst krijgen voorgelegd over hun ervaring. Statistische analyse van deze resultaten geeft vervolgens inzicht in de immersieve beleving door de kijker.

Beoogde resultaten
Het project levert kennis en inzicht op in de nieuwe beeldtaal voor 360 gradenfilm. Naast de resultaten van de experimenten worden gedurende de looptijd van het project drie symposia georganiseerd waarop alle betrokkenen de studies bespreken.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden