Strategische Productinnovatie in het MKB

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2013
Einddatum
1 november 2015
Thema's
Maakindustrie

Strategische Productinnovatie in het mkb


Aanleiding
Het mkb heeft vragen ten aanzien van productinnovatie. Men wil graag sneller en gevarieerder nieuwe producten(varianten) naar de markt brengen, zonder dat de kosten van productontwikkeling en productie oplopen. Ook is men op zoek naar een meer gestructureerde manier van innoveren. En welke keuzes moeten er gemaakt worden op het gebied van modulariteit en productarchitectuur van producten?

Doelstelling
Doelstelling van dit project is om de snelheid en effectiviteit van productinnovatie bij mkb-bedrijven te vergroten. Voor en samen met participerende bedrijven zal innovatie-roadmapping ontwikkeld worden, een praktische methode voor het vergroten van het innovatievermogen van mkb-bedrijven.
Een eerste stap in innovatie-roadmapping is dat bedrijven meer inzicht krijgen in de architectuur van hun producten. Hiertoe wordt in dit project ‘Product Architecture Mapping’ (PAM) ontworpen. PAM legt relaties tussen het aanbod van producten van een bedrijf, markteisen, de productfuncties en de benodigde onderdelen en processen. Inzicht in de eigen productarchitectuur is nodig voor het maken van afgewogen innovatiekeuzes. Een belangrijk element bij innovatie-roadmapping is de keuze van de innovatiestructuur binnen het bedrijf. Ook hierbij is compatibiliteit met de productarchitectuur essentieel. Dit wordt in het project verder gespecificeerd en operationeel gemaakt bij de participerende mkb-bedrijven.
De ontworpen instrumenten voor innovatie-roadmapping helpen bedrijven om verstandige keuzes te maken in de ontwikkeling van hun producten en hun business. Bedrijfsstrategie en de focus van product- en technologieontwikkeling zullen beter op elkaar aansluiten. Dit zorgt voor een versnelling van innovaties bij de mkb-bedrijven. Ook de kosten van innovaties zullen lager worden.

Beoogde resultaten
Het generieke resultaat van het onderzoek is een aanpak (innovatie-roadmap) waarmee mkb-bedrijven de effectiviteit en snelheid van productinnovatie kunnen vergroten. De aanpak omvat zowel inhoudelijke (PAM, modules) als procesmatige elementen. Voor de bruikbaarheid van de inhoudelijke tools is het belangrijk dat aangegeven wordt hoe, wanneer en door wie de tools ‘gehanteerd’ moeten worden.
De opgedane kennis zal worden verspreid en verankerd binnen de hogeschool in de vorm van onder meer:
• publicaties op internet
• via masterclasses en themadagen
• in workshops voor de medewerkers van verschillende faculteiten
• lessen in aanpalende opleidingen
• cursussen op het gebied van world class manufacturing
• lezingen door de lector

Kennisdeling in het bedrijfsleven gebeurt via:
• nieuwe intervisiegroepen mkb-bedrijven
• publicaties en interviews in vakbladen
• korte stukjes op de websites
• bijdragen aan de nieuwsbrieven
• voordrachten bij ledenbijeenkomsten.