Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Stromenanalyse Melkveebedrijven

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
Doorlooptijd:
van 1 maart 2018 tot 28 februari 2019
Efficiënter gebruik van grondstoffen begint met inzicht in stromen en ketens. Dat geldt zeker voor de landbouw. Een groeiend aantal landbouwbedrijven kiest al voor kortere ketens, bij-voorbeeld door de verwerking van voedselproducten in eigen hand te nemen of veevoer lokaal in te kopen. Ook vanuit de maatschappij is er een toenemende vraag naar lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel. Tegelijkertijd maken landbouwbedrijven onderdeel uit van complexe systemen en zijn zij afhankelijk van vele externe factoren. De mogelijkheden om snel in te spelen op nieuwe kansen en wensen zijn daardoor vaak zeer beperkt.

In dit project wordt een methode en visualisatietechniek ontwikkeld waarin de verschillende stromen op een agrarisch melkveebedrijf met elkaar samen hangen. Hiermee kunnen de bedrijven op een goede, heldere, manier communiceren met burgers, ontwerpers en be-leidsmakers en op die manier inzichtelijk maken wat er van belang bij het ontwerpen van alternatieve voedselsystemen.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Circular Landscapes
  • Geitenboerderij 't Geertje
  • Kaasboerderij Vosseburch
  • Zuivelboerderij Erf 1