Sustainable Systems for Food

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2011
Einddatum
1 mei 2013
Thema's
Proces- en Voedselindustrie, Maakindustrie

Aanleiding
Duurzaam ondernemen en produceren wordt steeds belangrijker vanwege de schaarste van grondstoffen en fossiele energie en de toenemende regelgeving ten aanzien van het milieu. Dit geldt voor de maakindustrie en de metalektro-sector én voor de food- en agrisector; sectoren die van oudsher sterk vertegenwoordigd zijn in de regio Noord-Holland.
In dit project ‘Sustainable Systems for Food’ wordt, gebaseerd op concrete vragen uit het werkveld, ingezoomd op enkele Clean Technology onderwerpen die een rol spelen bij het realiseren van een duurzame voedselproductie.

Het onderzoek richt zich hierbij primair op het ontwikkelen van kennis waarmee machines, apparaten en systemen gerealiseerd kunnen worden die de voedselproductie kunnen verduurzamen.

Doelstelling
Er worden sectoroverstijgende innovatieclusters geformeerd waarin industriële MKB-bedrijven (technologieaanbieders uit de maakindustrie en metalektro), voedselproducerende mkb-bedrijven (food- en agrisector) en kennisinstellingen als HvA, Wageningen UR en TNO samenwerken. Gestart wordt met twee innovatieclusters:
• Duurzaam Bewaren: duurzaam bewaren van groenten en fruit en andere levensmiddelen.
• Remote Sensing: monitoring op afstand voor duurzame voedselproductie.

Door middel van onderzoek naar innovatierichtingen en businessopties en het ontwikkelen van demonstrators en prototypes wordt kennis ontwikkeld over deze twee thema’s. Studenten en docenten Technische Bedrijfskunde, Engineering Design & Innovation en E-technology van de HvA werken hiervoor intensief samen met MKB-bedrijven en kennisinstellingen. Gedurende het project zullen voor beide thema’s meerdere cases onderzocht worden.

Beoogde resultaten
De beoogde resultaten van het project zijn:
• Nieuwe kennis ten aanzien van duurzame methoden voor bewaren van groenten en fruit, het op afstand slim besturen van voedselproductieprocessen en andere thema’s binnen Clean Technology die van belang zijn voor de betrokken sectoren en voor het onderwijs.
• Demonstrators, prototypen en business cases waarmee deze kennis overgedragen wordt aan mkb-bedrijven in de regio die met deze kennis duurzame machines en systemen kunnen realiseren en de processen van de klant duurzamer kunnen maken.
• Kennis over het stimuleren van innovatie in (cross-sectorale) clusters van bedrijven en andere organisaties, en over onderzoeksmethoden en instrumenten voor kennisuitwisseling die in dit kader effectief zijn.

Contactinformatie

HvA - Maagdenhuis

Inge Oskam
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020 595 2123