Taalexpert

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2007
Einddatum
1 oktober 2009
Thema's
Gedrag en Maatschappij, ICT, Jeugdzorg

Een goede taalontwikkeling is van groot belang voor participatie in de maatschappij. Spraak- en taalproblemen zoals problemen in de communicatie, de taalaanleg, het luisteren, het begrijpen en het spreken zijn een belemmering. Naar schatting heeft 7 tot 8 % van de kleuters, dat zijn 16.000 kinderen per jaar, ernstige spraak- en taalproblemen. Het Speciaal Onderwijs begeleidt kinderen met ernstige stoornissen die niet verklaard kunnen worden door bijvoorbeeld verstandelijke of lichamelijke beperkingen, hoorverlies, emotionele problemen of omgevingsdeprivatie. De groep kinderen die naar het Speciaal Onderwijs gaat, is echter veel kleiner dan de groep met ernstige taalproblemen. Door maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving is het onderwijs en de zorg gericht op de keuzevrijheid van cliënten en wordt bepaald door marktwerking. Het gevolg is dat de hulpverlening veel meer gespreid wordt aangeboden. Hierdoor is de kennis moeilijker toegankelijk en raakt die versnippert. Bovendien is de kennis van professionals door de fragmentatie vaak gebaseerd op een paar ervaringen en leidt dus niet tot algemeen toepasbare kennis.

Om deze kinderen toch goed te kunnen begeleiden, is toegang tot actuele evidentie en kennis voor professionals zoals logopedisten, leerkrachten, hulpverleners en deskundigen van groot belang. Maar aan deze kennis ontbreekt het. Bovendien wordt de kennis die wel aanwezig is te weinig gedeeld en gebundeld, waardoor professionals niet komen tot nieuwe kennis en inzichten. Door bundeling van expertise, ervaringen en resultaten moet er ook de nodige kennis over deze groep kinderen worden ontwikkeld. Om deze problemen op te lossen, start het consortium, onder leiding van de Hanzehogeschool, het project Taal-Expert. Taal-Expert ontwikkelt een platform voor professionals om te komen tot kennisontwikkeling, -circulatie en –disseminatie op het gebied van zorg en onderwijs voor kinderen met spraak- en taalproblemen. Via Taal-Expert kunnen professionals, waaronder docenten van de hogeschool en waar mogelijk ook studenten, deelnemen aan ‘communities of practices’, kennisdatabanken raadplegen, testinformatie downloaden of testen via het web afnemen.
Voor de hogeschool betekent dit een spin-off naar het initiële onderwijs en de mogelijkheid om evidence based kennis in een digitale omgeving op te nemen.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Albert Verstallen
Contactpersoon

Bauke Leijenaar
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050-5957761

Cees van der Schans
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050-5953685

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden