Talentontwikkeling bij Risicojongeren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2010
Einddatum
1 mei 2015
Thema's
Gedrag en Maatschappij, Onderwijs

Aanleiding
Talentontwikkeling is een van de belangrijkste pijlers van het hedendaagse jongerenwerk, met name in het werken met risicojongeren. De aanname is dat een positieve benadering en een focus op mogelijkheden een belangrijke sleutel zijn in het vergroten van de handelingsmogelijkheden en sociale mobiliteit van jongeren die op school buiten de boot vallen, op straat moeilijk benaderbaar zijn en soms voor grote overlast zorgen. Dit RAAK-project wil onderzoeken in hoeverre deze aanname de verwachtingen kan waarmaken.

Doelstelling
Omgevingsfactoren (zoals sociale steun of prosociale vrijetijdsactiviteiten) en individuele factoren (zoals zelfbeeld en zelfcontrole) spelen een rol in het voor¬ko¬men van probleemgedrag. Het is aannemelijk dat talentontwikkeling bijdraagt aan de ontwikkeling van dergelijke beschermende factoren, maar van wetenschappelijke onderbouwing is geen sprake. Wat zijn precies de werkzame bestanddelen van talentontwikkeling en waarop hebben zij invloed? Doel van het programma Talentontwikkeling is daarom: in bestaande praktijken van talentontwikkeling werkzame bestanddelen inzichtelijk en overdraagbaar maken om zo de kwaliteit en effectiviteit van talentontwikkeling te verbeteren en de kennis te verduurzamen door publicaties, implementatie en deskundigheidsbevordering voor professionals en onderwijsontwikkeling.

Aanpak
In dit RAAK-PRO project vormen onderzoekers samen met professionals uit de beroepspraktijk en docenten en studenten van de betrokken opleidingen een team dat verantwoordelijk is voor de formulering van de vraagstelling, de materiaalverzameling, de analyse en de uiteindelijke resultaten. In het onderzoek wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de ‘effectladder’ van Van Yperen en Veerman. Deze richtlijnen worden ook gehanteerd door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en het door het ministerie van VWS gefinancierde onderzoekprogramma van Movisie Inzicht in sociale interventies.

Het programma Talentontwikkeling is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam, Avans Hogeschool en de UvA samen met een consortium van werkveldpartners, kennisinstellingen en beleidsmakers. De deelnemers willen op een duurzame manier investeren in de ontwikkeling van kennis en praktijken. Centraal in het programma staan drie onderzoekslijnen, aan elk is een promotietraject van een docentonderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam of Avans Hogeschool gekoppeld. Dit leidt o.a. tot een ‘Handboek talentontwikke¬ling bij risicojongeren’. Vanuit de Universiteit van Amsterdam treedt prof. Dr. Jan Willem Duyvendak op als promotor.

Beoogde resultaten
• drie proefschriften en bijbehorende publicaties;
• handboek en werkboek ‘Talentontwikkeling bij risicojongeren’;
• workshops voor deelnemers aan de deelprojecten en medewerkers van de projectpartners;
• training- en implementatietraject voor tenminste de betrokken instellingen voor jongerenwerk;
• actualisering van curricula in mbo en hbo;
• minor Talentontwikkeling;
• congres voor jongerenwerkers, beleids¬makers, docenten en onderzoekers i.s.m. Nji.

Contactinformatie

HvA - Maagdenhuis

Metz
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dymph van Outersterp
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020 - 595 33 28