Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Textiles in healthcare

Thema's:
Maakindustrie, Gezondheid en Zorg
Doorlooptijd:
van 1 september 2014 tot 31 januari 2017
TexIHC, Smart Nano textiles in Health Care

Aanleiding
Bacteriële besmettingen zijn een van de belangrijkste problemen in ziekenhuizen en de zorg in het algemeen. Ze zorgen bovendien voor een aanzienlijke bijdrage in de kosten van de gezondheidszorg. Ook leiden bacteriële besmettingen tot veel menselijk leed. Bacteriën passen zich steeds sneller aan aan de beschikbare antibiotica. Daarom is ontwikkeling van innovatieve bestrijdingen of betere profylaxe noodzakelijk. Kleding, beddengoed en interieurtextiel kan zorginfecties voorkomen en draagt daarmee bij aan het terugdringen van ziektekosten. Door textielvezels te behandelen met een bacteriegroeiremmende nanocoating is het mogelijk om de aangroei van bacteriën terug te dringen en daarmee bacteriële zorginfecties te voorkomen.

Doelstelling
De onderzoeksvraag is of en hoe nanomaterialen verwerkt kunnen worden in een coatingapplicatie op textiel. Daarbij speelt nadrukkelijk de vraag hoe deze binding tot stand komt, hoe duurzaam deze binding is in verband met wasbaarheid, slijtage en gebruik, hoe het textiel te verwerken is tot een eindproduct en wat het effect van de coating is op het uiteindelijke gebruik in termen van comfort en functionaliteit. Daarnaast onderzoeken we de bacteriegroeiremmende werking van het nanomateriaal als grondstof, na coatingapplicatie en als functioneel product.
Hiervoor ontwikkelen we een op ISO-normering gebaseerd testsysteem waarmee we dit type tijdrovende testen eenvoudig(er) kunnen uitvoeren. Ook onderzoeken we de toxiciteit van het materiaal, om mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart te hebben.

Beoogde resultaten
Het resultaat van dit project zijn drie verschillende textielproducten (demonstrators) voorzien van de actieve antimicrobiële component: een wasdoekje, beddengoed en een doktersjas. Daarmee valideren we de technologie voor een natte, een droge en een gebruiksintensieve toepassing.
De opgedane kennis wordt gedeeld met de textielbranche en textielonderzoekers in Europa en daarbuiten. De nanotechnologische kennis wordt verspreid via publicaties in vakliteratuur. Daarnaast implementeren we de kennis actief in de curricula van de deelnemende hogescholen.

Consortiumleden