The Network is the Message

Status
Lopend
Startdatum
1 oktober 2018
Einddatum
30 september 2019
Regeling
Top-up

Binnen het 2-jarige onderzoeksprogramma ‘The Network is the Message’ is voor social media en de marketingcommunicatie branche een kneedbaar’ denkmodel ontwikkeld om de impact van social media binnen het hele bedrijf in kaart te brengen en zodanig effectiever te kunnen inzetten tijdens de hele klantreis van de consument.

Binnen het nieuwe, kleinschalige vervolgonderzoek ‘Effectiever met data door MKB’ willen we dat model verder ontwikkelen tot een eenvoudig, praktisch adviesmodel, zodat niet alleen marcom professionals, maar MKB-ers van alle branches meer data bedreven & gedreven worden, hun prestaties kunnen monitoren en verbeteren en zo effectiever bij het ondernemen.

Meer concreet wordt een model ontwikkeld met fasen conform het bedrijf- & marketingplanningsproces en worden per fase zowel MKB-doelstellingen, KPI’s als relevante kwantitatieve -, kwalitatieve - én financiële metrics en mogelijke databronnen binnen en buiten het bedrijf geïdentificeerd, die samengenomen inzicht geven in de concrete ondernemingskansen, naast praktisch verbeteringsadvies en de aanzet tot een meer data gedreven manier van werken. Het model wordt toegepast en meteen geïmplementeerd bij het MKB door 4e jrs. Commerciële Economie studenten van de HU bij het stagebedrijf, waar zij afstuderen, waarmee zij tevens hun toegevoegde waarde aantonen.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Anita Cox
Contactpersoon