#The Next Level @Crisis via Crossmedia

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2014
Einddatum
1 juli 2016
Thema's
ICT
Regeling
RAAK-publiek

#THE NEXT LEVEL @CRISIS VIA CROSSMEDIA
Een interactioneel handelingsperspectief voor communicatie- en veiligheidsadviseurs

Aanleiding
In tijden van crisis is goede communicatie van groot belang. De rol van de sociale media is daarbij niet meer weg te denken. Berichten kunnen zich razendsnel verspreiden, maar niemand heeft regie over dat proces. Bij crises neemt het publiek met gemak de rol van ‘zender’ op zich, en communicatie- en veiligheidsadviseurs kunnen de grip op de situatie verliezen. De wens om de regie volledig terug te krijgen is natuurlijk niet realistisch, maar communicatie- en veiligheidsadviseurs vragen zich wel af hoe zij kunnen omgaan met de kracht van sociale media in tijden van crises. Er zijn daarvoor nog geen duidelijke vertaalslagen te vinden voor de beroepspraktijk vanuit de wetenschappelijke domeinen crisismanagement en crisiscommunicatie.

Doelstellingen
The Next Level heeft daarom de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kan bij crises, beïnvloed door sociale media, effectief vorm worden gegeven aan crisiscommunicatie en crisismanagement?
Het onderzoek richt zich op drie belangrijke vragen die zijn ingegeven vanuit het werkveld. Zo is er kennis nodig van drie aspecten:
• de wijze waarop interacties via sociale media in de vorm van tweets, posts en blogs crises kunnen aanjagen;
• de wijze waarop lokale overheden kunnen anticiperen op crises, aangejaagd via sociale media, door het herkennen van de belangrijkste communicatiedilemma’s;
• de wijze waarop lokale overheden kunnen reageren op crises, aangejaagd via sociale media, door de juiste keuze te maken op grond van bekende kennis over bepaalde interactionele principes die ten grondslag liggen aan deze dilemma’s.

Beoogde resultaten
Overheidsorganisaties, kennisinstellingen en beroepsorganisaties combineren hun kennis en ervaring op het gebied van crisiscommunicatie en sociale media. Zij willen gezamenlijk kennis, methoden en instrumenten ontwikkelen om complexe crisis-contextanalyses uit te voeren die richtinggevend zullen zijn voor adviseurs in crisisteams.
In het project wordt een handelingsperspectief ontwikkeld in de vorm van tools en methodieken en wordt kennis en ervaring opgebouwd. Het instrumentarium geeft overheidsprofessionals richting en inzicht in de invloed van sociale media bij crises en de wijze waarop adviseurs kunnen anticiperen en reageren.
Het onderzoeksproject stelt zich tot doel dat om een aantoonbare groei van het aantal betrokken professionals te realiseren, zowel ten aanzien van duurzame toepassingen voor de beroepspraktijk als ten aanzien van duurzame samenwerking met de hogeschool.

Contactinformatie

HU - Faculteit Communicatie en Journalistiek

Karen Hilhorst
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hans Hoving
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 81 21

Consortiumleden

 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Tilburg
 • Hogeschool Utrecht/Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Nationaal Crisiscentrum/NCTV
 • Nederlands Genootschap van burgemeesters
 • Politieacademie

Netwerk- en projectleden

 • Bex Communicatie
 • Inconnect
 • Logeion
 • Ministerie van AZ - Dienst Publiek en Communicatie
 • Nationale Politie - Crisiscommunicatieteam (CCT)
 • VDMMP