Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: The Proof of the Pudding

Thema's:
Landbouw, Natuur en Milieu, (Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening
Doorlooptijd:
van 16 maart 2015 tot 15 maart 2018
The Proof of the Pudding
Onderzoek naar een praktische aanpak voor klantgerichter innoveren in de foodsector

Aanleiding
De sector agri & food is qua werkgelegenheid een zeer belangrijke sector, zeker in Noord-Nederland. Het is daarom van groot maatschappelijk belang dat deze sector succesvol innoveert. Tot nu toe gebeurt dat te nog weinig; door een te geringe focus op klanten en hun wensen slaan innovaties vaak niet goed aan en staat economische groei van de sector onder druk. De vraag van de ondernemingen is: Hoe en in welke mate kunnen we de eindklant (consument) eerder en met meer inzicht in zijn behoeften in het proces van productinnovaties betrekken om deze succesvol te laten zijn?

Doelstelling
Het hoofddoel van dit RAAK-project is de versterking van de innovatiekracht van de Noord-Nederlandse foodsector door hen te helpen effectiever en efficiënter nieuwe producten te ontwikkelen door beter klantonderzoek.
De onderzoekers hebben uitdrukkelijk gekozen voor participerend onderzoek. De innovatieproblematiek van de 12 deelnemende mkb-bedrijven vormt de basis van het onderzoek. De onderzoekers analyseren in nauwe samenwerking met de ondernemers deze problematiek door middel van casestudies en zoeken samen met hen, in social lab settings, naar verbeteringen. De deelnemers werken toe naar concrete handreikingen en instrumenten waarmee het innovatieproces klantgerichter en effectiever wordt. Deze verbeteringen zullen de ondernemers tijdens het project zelf toepassen.

Beoogde resultaten
De concrete resultaten van dit project zijn:
• een geïntegreerde handleiding met stapsgewijze beschrijving van het betrekken van de eindgebruiker in innovatieprocessen in de foodsector;
• een symposium;
• een minorprogramma ‘Klantgerichte innovatie’.

De nieuwe kennis die uit dit project voortkomt, wordt verspreid via een syntheserapport en twee wetenschappelijke publicaties.

Netwerk- en projectleden

  • Bakkerij Kamstra BV
  • Bioclear Microbialanalysis
  • Hooghoudt BV
  • Hoogsteen Industrial Machines BV
  • Kaasboerderij De Deelen
  • Landjuweel
  • Maallust
  • Machandel
  • Portena Logistiek B.V.
  • Selekt Meat