The Right (Wo)Man for the job?!

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2017
Einddatum
31 december 2018
Thema's
Gedrag en Maatschappij
Regeling
RAAK-publiek

De re-integratie heeft de laatste jaren een aantal ingrijpende veranderingen (o.a. de invoering van de Particpatiewet) onder-gaan. Nu de gevolgen van deze veranderingen steeds duidelijker worden, geven re-integratieprofessionals aan dat de geijkte werkwijze van cliënten matchen aan functie-eisen niet meer toereikend is in het huidige werkklimaat. Recente inzichten in de wetenschappelijke literatuur bieden aanknopingspunten, maar momenteel ontbreekt het bij re-integratieprofessionals aan dergelijke kennis en een werkwijze/methodiek om deze kennis op een efficiënte wijze in te passen in het werkproces. Meer kennis en inzicht in belangrijke kenmerken van een duurzame plaatsing en instrumenten om deze in kaart te brengen (een –digitale– toolkit) zijn wenselijk.

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van handvatten voor en met re-integratieprofessionals om het te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van men-sen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever. Om deze doelstelling te bereiken zal gebruik worden gemaakt van een multidisciplinair consortium waarbij publieke partijen intensief worden betrokken bij de uitvoering van de werkpakketten en zal worden gewerkt vanuit een recent en innovatief theoretisch raamwerk, namelijk de person-environment fit theorie. Door een co-creatie proces in samenwerking met experts, re-integratieprofessionals en werkgevers zal een (digitale) toolkit worden ontwikkeld die re-integratieprofessionals zal ondersteunen met het in kaart brengen van de (zachte) factoren om het plaatsen van een persoon met een arbeidsbeperking te verduurzamen.

De beoogde output van dit project zal zijn:
• Inzicht in bepalende kenmerken van een duurzame plaatsing, onderverdeeld in persoons-, werkomgeving-, en
functiekenmerken
• Inzicht in de inpasbaarheid en hanteerbaarheid van een te ontwikkelen (digitale) toolkit
• Een digitale toolkit voor re-integratieprofessionals

Contactinformatie

Fontys Hogescholen

Chris Smerecnik
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Johan Vlugter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088-5075454