Tijd-Lijn

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
30 april 2019
Thema's
VH 9: Kunst en creatieve industrie, VH 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
Regeling
Take-off hbo fase 1

De wachttijden binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland overschrijden de (treek-) norm en lopen helaas nog steeds op. De mobiele applicatie (app) Tijd-Lijn (zie afbeelding 2) is ontstaan vanuit onderzoek naar de gepercipieerde Wacht-Tijd van psychiatrische patiënten
in het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. In grote lijnen informeert de Tijd-Lijn app de
patiënt in realtime over zijn/haar persoonlijke wachttijd status. Daarnaast ervaart de patiënt meer regie over zijn/haar wachttijd proces en draagt de app zo bij aan het vergroten van de patiënt autonomie. De app versterkt de relatie tussen de zorginstelling en de patiënt vanaf het eerste moment door helder te communiceren en zo onduidelijkheden en teleurstellingen te voorkomen.