Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Toekomst van versdetaillisten

Thema's:
Maakindustrie
Doorlooptijd:
van 1 september 2011 tot 1 september 2013
Aanleiding
De zelfstandige versspecialisten in de AGF-branche (Aardappelen, Groente, Fruit) staan onder druk. De consument mag dan wel aangeven behoefte te hebben aan versspeciaalzaken, voorlopig blijft de groenteman terrein verliezen aan de supermarkt.
Dit project beoogt een wending te geven aan deze ontwikkelingen, mede vanuit het perspectief van de werkgelegenheid in de gehele versbranche.

Doelstelling
De centrale vraagstelling in dit project luidt: op welke wijze kan de AGF-specialist concurrentievoordeel realiseren in de strijd tegen de supermarkten?

Dit project brengt succes- en faalfactoren in kaart. Hierbij is aandacht voor de persoon van de ondernemer en zijn winkel (vestigingsplaats en formule). Horizontale en verticale samenwerking in de branche leiden op verschillende locaties in Nederland tot succes. Deze best practices worden gekoppeld aan de groentespeciaalzaken die beduidend minder goed functioneren.

Beoogd resultaten
Het project levert een breed scala aan eindproducten op voor de versbranche: (AGF) en het hbo:
• Ontwikkeling van tools voor de detaillist op het gebied van kosten- en procesbeheersing;
• Concept communicatieplan;
• Concept strategisch marketingplan;
• Locatieonderzoek vanuit perspectief optimalisatie bestaande winkelsituatie, nieuwe winkelconcepten;
• Competentieanalyse en competentieontwikkeling van de groenteman (manager verkoop en werkgever).
Dit alles wordt gerealiseerd binnen een duurzaam netwerk van hbo en de AGF-branche.

Netwerk- en projectleden