Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Tomatozym-Extractie

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
Doorlooptijd:
van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018
SIGN samen met de twee aangesloten MKB partners, Duijvestijn Tomaten en Lans Zeeland, hebben CoE BBE (Avans/HZ) benaderd met een aantal vragen. De aanleiding is de studie van SIGN. SIGN heeft onderzoek gedaan naar markinteresse voor eenvoudige enzymextracten uit glastuinbouwreststoffen. In deze studie is geconcludeerd dat isoleren van hoogwaardige inhoudsstoffen, zoals enzymextracten, van het plantrestant (tomatenloof) een mogelijke extra inkomstenbron kan zijn voor de tomatenteler. De wereldmarkt voor technische toepassingen van enzymen is €3.5 miljard in 2015. Naar aanleiding van dit onderzoek willen de partners in dit project onderzoeken wat de haalbaarheid is van de isolatie van een technisch enzymextract uit tomatenloof. Het extract uit tomatenloof bevat een “ruw” enzym mengsel van oxido-reductases zoals peroxidase, laccase en catalase. In de markt worden oxido-reductases ingezet in technische toepassingen zoals waterzuivering. Een potentiele toepassing van enzymextract uit tomatenloof is de zuivering van water van tuinbouw door afbraak van gewasbeschermingsmiddelen (GBM).
In de initiële test uitgevoerd door SIGN werd gekeken naar “ruw” enzym (peroxidase) extract. Met een proefinstallatie voor lokaal bio raffinage werd een eerste haalbaarheidstest gedaan. De toepasbaarheid van verkregen enzymextract op afbraak van gewasbeschermingsmiddelen in afvalwater uit de tomatenkwekerij werd getest.
De initiële test was positief, echter er zijn vragen betreffende de technische haalbaarheid en de enzym activiteit. CoE BBE (Avans/HZ) is benaderd om deze vragen met SIGN en de MKB partners te onderzoeken.
Het winnen van enzymen uit de reststroom is een veelbelovende mogelijkheid om de tomatenloof te verwaardigen en de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de glastuinbouw te verbeteren.

Netwerk- en projectleden