Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Tool-e: een automatisch wisselsysteem voor cobot-tooling

Thema's:
VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 1 september 2018 tot 31 mei 2019
Robotica speelt een belangrijke rol in de Smart Industry implementatieagenda 2018-2021, vooral bij innovatie omtrent flexibele productie met robots. Belangrijk daarbij is de manier waarop robots producten kunnen manipuleren met productspecifieke grijpers (tooling). Momenteel zijn er geen modulaire, makkelijk bruikbare en betaalbare automatische toolwisselsystemen voor de nieuwe generatie Collaborative Robots (cobots). Een grote belemmering bij de inzet van echte flexibele productie, omdat het nu veel manueel werk kost (tijdrovend en foutgevoelig).
Dit projectvoorstel richt zich op een haalbaarheidsstudie voor:
- ontwikkeling van een technisch laagdrempelig en betaalbaar toolwisselsysteem voor cobots;
- opzet van een bedrijfsmatige activiteit om vindingen te commercialiseren.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden