Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Toolkit digitaal publiceren

Thema's:
Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
Doorlooptijd:
van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015

Digitaal publiceren

Aanleiding
Steeds meer mensen gebruiken mobiele apparaten voor het lezen van boeken en tijdschriften. En de komende jaren zal deze vorm van informatieverwerking de markt verder gaan domineren. Uitgevers kunnen niet achterblijven als het gaat om digitaal publiceren. Voor veel uitgevers in de kunst- en cultuursector zijn deze ontwikkelingen echter nog onbekend terrein. Het ontbreekt ze aan kennis, middelen en capaciteit om nieuwe methodes van digitaal publiceren te onderzoeken. Een efficiënt en toegankelijk platform met software en tools om online, interactieve content te creëren, zou hier een uitkomst kunnen bieden.

Doelstelling
Dit RAAK-project wil zo’n platform realiseren. De onderliggende onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze kan een platform worden gecreëerd met nieuwe tools voor open-source publishing, waarmee uitgeverijen in de kunst- en cultuursector zelf interactieve e-publicaties kunnen produceren?
Een consortium van docenten en studenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Rotterdam en elf mkb-bedrijven werkt de onderzoeksvraag in vijf deelprojecten uit.

Resultaten
Het onderzoek koppelt kennis aan praktische inzetbaarheid, met oog voor de zelfstandigheid van kleinere (culturele) uitgeverijen en met bredere toepassing in de rest van het mkb.
Aan het eind van de rit is er een nieuwe toolkit ontwikkeld met technische tools voor digitaal publiceren, gebaseerd op opensource-software. Iedereen kan de tools vrij gebruiken, aanpassen en verspreiden. Uiteindelijk zullen vijf e-publicaties van titels uit het kunst- en cultuurboekenfonds van deelnemende uitgeverijen worden gepubliceerd via het platform.
De opgedane kennis wordt geborgd in het onderwijscurriculum van de twee deelnemende hogescholen.

Consortiumleden