Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Tracking recreatieve scheepvaart

Thema's:
Toerisme, Sport en Recreatie, ICT
Doorlooptijd:
van 1 mei 2008 tot 1 mei 2010
Een innovatieve toepassing van GPRS-, GSM- en kaarttechnieken in de recreatieve scheepvaart leidde tot veel publiciteit en vragen van bedrijven die een eigen variant of toepassing wilden ontwikkelen. Het Kenniscentrum Jachtbouw van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden begeleidt bedrijven en brengt hen met andere bedrijven in contact.

Rond deze ontwikkeling start de NHL een RAAK project om gericht in te spelen op vragen van bedrijven en de toepassing van GPRS,GSM, sensortechnologie en kaarttechnieken als GIS of GoogleMaps te bevorderen.
Vanuit een startgroep van bedrijven en organisaties wordt een netwerk gevormd van ca. 50 bedrijven. Er worden enkele concepten tot ontwikkeling gebracht én gebruikt om andere, nieuwe concepten te genereren. De ontwikkeling is vraaggestuurd en wordt ondersteund vanuit technologie bedrijven en de kennisinfrastructuur.

De NHL is met het Kennis Centrum Jachtbouw, de opleiding scheepsbouw en het maritiem instituut Willem Barentz intensief verbonden met de scheepvaart. De recreatieve scheepvaart is in Noord Nederland een actieve en belangrijke sector. Scheepsbouw, verhuur, chartervaart, jachthavens, beheer en onderhoud van vaarwegen, wedstrijdorganisaties etc. vormen deze sector.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • De Twirre
  • Elektrosloep
  • SKS Organisatie (Sintrale Kommisje Skutsjesilen)