Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Trainingbelasting van schaatser-Kennis, techniek en praktijk

Thema's:
Doorlooptijd:
van 1 augustus 2018 tot 30 april 2019
Om blessures en overbelasting ten gevolge van training bij schaatsers te voorkomen moet eerst de trainingsbelasting bekend zijn. Daarbij zijn zowel interne belasting (hartfrequentie) en externe belasting (snelheid) van belang, omdat een mismatch tussen deze twee aan kan geven training en herstel niet in balans is. Sinds kort is het in Thialf technisch mogelijk om de snelheid van schaatsers te meten en terug te koppelen aan coaches met behulp van SprintCoach. Echter is het op dit moment nog niet mogelijk om de hartfrequentie daarbij weer te geven. Hierdoor is nu enorm tijdrovend om zicht te krijgen op de trainingsbelasting van schaatsers in Thialf.
Daarom is het doel van deze KIEM-aanvraag om de voorwaarden te scheppen op het gebied van samenwerking, technische mogelijkheden en het schrijven van een aanvraag zodat in de toekomst onderzoek gedaan kan worden met betrekking tot de interne en externe trainingsbelasting van schaatsers. Daarbij is het van belang om de technische, praktische en wetenschappelijke insteek van de partners te bundelen. Zo innoveren we de schaatssport met een proof of concept om interne en externe trainingsbelasting gesynchroniseerd weer te geven voor schaatsers, coaches en onderzoekers gedurende schaatstrainingen op een indoor ijsbaan. De betrokken partners zijn: Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, Innovatielab Thialf, Sportunity, Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en Gewest Fryslân.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden