Triangle naar het MKB

Status
Beëindigd
Startdatum
10 mei 2005
Einddatum
9 juni 2006
Thema's
Maakindustrie, Logistiek en Transport

De uitgesproken ambitie van Gelderland en Overijssel is om de concentratie van het specifieke kennispotentieel in de regio beter te benutten om de innovatiekracht van bedrijven te verhogen en bovendien de regionaal-economische structuur te versterken. Het Triangle project draag hieraan bij door versterking van de kennisontwikkeling en de kennistoepassing van de drie sterke kennisgebieden van de regio (Food, Health en Technology) afzonderlijk én in onderlinge samenhang.

De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) is reeds vele jaren is het MKB de belangrijkste partner op ondernemingsgebied in de regio. Daarnaast is in 2004 binnen de HAN, in samenwerking met de lectoraten (momenteel heeft de HAN 19 lectoren) een Smart Business Center (SBC) gestart, waarin vooral het MKB en de HAN een zeer nauwe structurele samenwerking trachten te realiseren om de kenniscirculatie verder te versterken. Het SBC is een ondernemersnetwerk van het MKB en de HAN, waarin kennis ontwikkeld wordt, die op een effectieve wijze wordt uitgewisseld tussen het bedrijfsleven en de HAN.

Innovatieprogramma
Uitgaande van de regionale innovatievisie, wil het consortium zich richten op de vraag hoe ondernemers in het MKB hun business verder versterkt en uitgebreid kan worden en bovendien op welke wijze hoogwaardige werkgelegenheid kan worden geschapen, die een hogere toegevoegde waarde kan creëren. Begonnen wordt met een programma, waarin totaal 14 kennisprojecten zijn opgenomen. Voor het grootste deel zijn de projecten ontstaan uit vragen van het MKB aan de verschillende HAN lectoraten.Gelderland en Overijssel willen de kennis in de regio beter benutten om de innovatiekracht van bedrijven te verhogen. Het project Triangle (1) draagt hieraan bij door versterking van de kennisontwikkeling en -toepassing van de drie belangrijke kennisgebieden in de regio: food, health en technology. De regio heeft nu behoefte aan vertalingen van de ontwikkelde visie uit Triangle in een concreet meerjarig actieprogramma.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Smart Business Center (SBC) waarin de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het mkb nauwe samen werken. Al veertig bedrijven en instellingen hebben zich als betalend lid van het SBC aangemeld. De komende twee jaar wil men naar 120 leden groeien. Met de regionale innovatievisie als uitgangspunt wil men vooral onderzoeken hoe ondernemers in het mkb hun bedrijf verder kunnen versterken en uitbreiden. Ook wil men hoogwaardige werkgelegenheid scheppen die toegevoegde waarde kan creëren. Allereerst worden in een programma veertien kennisprojecten opgenomen. Deze zijn voor het grootste gedeelte ontstaan uit vragen van het mkb aan de hogeschool. Voorbeelden zijn:
• de Gelderse woning, waarbij tien bedrijven en de hogeschool een duurzaam en levensloopbestendige woning ontwikkelen;
• voorstellen te bedenken om sportcentrum Papendal als kenniscentrum aantrekkelijker te maken;
• ontwikkelen van een seniorvriendelijke kliko.

Contactinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem)

Jonathan van Deutekom
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 026-3658233

Netwerk- en projectleden