Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Upgrading and converting FFA-rich waste oils part 1

Thema's:
VH 08: Energie en energievoorziening
Doorlooptijd:
van 1 maart 2017 tot 28 februari 2018
Het produceren van zogenaamde tweede generatie biodiesel vanuit afvaloliën en –vetten vormt zowel in EU-verband als ook nationaal een prioriteit. Avans Hogeschool verricht, samen met de Nederlandse bedrijven Van der Kooy en DieselUp, al een aantal jaren onderzoek naar opwerken en omzetten van kwalitatief laagwaardige oliën en vetten zodanig dat deze kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld biodieselfabrieken of motoren. Veel van deze laagwaardige vetten en oliën zijn afkomstig uit het buitenland. Er wordt bij dit onderzoek nadrukkelijk samengewerkt met kennisinstellingen uit Brazilië (UFMG en UFV) en Spanje (UPC). Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar het opwerken van FFA-rijke (FFA = vrij vetzuren) vetten en oliën afkomstig van plantaardige olieraffinaderijen en FFA-rijke Macauba olie. Het consortium onderzoekt hierbij twee innovatieve heterogene katalytische processen: 1 proces gebruik makend van een Zinkschaafsel reststroom als vaste katalysator en 1 proces met vaste katalysator om FAME biodiesel voor bijvoorbeeld verbrandingsmotoren te maken. Dit laatste proces heeft onder andere als voordeel dat er een zuivere glycerine wordt geproduceerd en er veel minder waswater nodig is. In dit KV project (part 1) wordt onderzoek gedaan naar een innovatief katalytisch (Zinkschaafsel) proces waarbij laagwaardige FFA-rijke olie zodanig wordt opgewerkt dat deze voldoet richting biodieselfabrieken. Een 60 m3 reactor zal hiertoe worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Tevens zal procesmodellering plaatsvinden in het programma Aspen plus.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden