Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Upgrading and converting FFA-rich waste oils part 2

Thema's:
VH 08: Energie en energievoorziening
Doorlooptijd:
van 1 maart 2017 tot 28 februari 2018
Het produceren van zogenaamde tweede generatie biodiesel vanuit afvaloliën en –vetten vormt zowel in EU-verband als ook nationaal een beleidsprioriteit. Avans Hogeschool verricht, samen met de Nederlandse bedrijven Van der Kooy en DieselUp, al een aantal jaren onderzoek naar opwerken en omzetten van kwalitatief laagwaardige oliën en vetten zodanig dat deze kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld biodieselfabrieken of motoren. Veel van deze laagwaardige vetten en oliën zijn afkomstig uit het buitenland en er wordt bij dit onderzoek nadrukkelijk samengewerkt met kennisinstellingen uit Brazilië (UFMG en UFV) en Spanje (UPC). Er wordt specifiek onderzoek gedaan naar het opwerken van FFA-rijke (FFA = vrij vetzuren) vetten en oliën afkomstig van plantaardige olieraffinaderijen en FFA-rijke Macauba olie. Het consortium onderzoekt hierbij twee innovatieve heterogene katalytische processen: 1 proces gebruik makend van een Zinkschaafsel reststroom als vaste katalysator en 1 proces met vaste katalysator om FAME biodiesel voor bijvoorbeeld verbrandingsmotoren te maken. Dit laatste proces heeft onder andere als voordeel dat er een zuivere glycerine wordt geproduceerd en er veel minder waswater nodig is. In dit KV project (Part 2) zal onderzoek worden gedaan naar het deactiveren en regenereren van Zink katalysatormateriaal (Zinkschaafsel reststroom van Nyrstar). Dit Zinkschaafsel wordt gebruikt ten behoeve van een innovatief proces waarbij FFA-rijke laagwaardige oliën zodanig worden opgewerkt dat deze kunnen worden gebruikt bij biodieselfabrieken en in verbrandingsmotoren.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden