Vaktherapie voor jongeren in de ambulente jeugdzorg ter preventie van (her)opname in een jeugdinrichting

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2011
Einddatum
1 maart 2013
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
De recidive onder justitieel gestrafte jongeren is hoog: 78% van delinquente jongeren die uit een inrichting zijn uitgestroomd heeft na zes jaar nieuwe justitiecontacten. Vaktherapeuten werken in jeugdinrichtingen aan het veranderen van het gedrag van delinquente jongeren. De bijdrage van vaktherapeuten aan het verminderen van de jeugdcriminaliteit staat of valt met de transfer van de resultaten binnen de instelling naar buiten. En daar hapert de keten: er vindt geen overdracht plaats van hetgeen de jongeren binnen de instelling hebben geleerd naar hun eigen leefomgeving. Dit gat wordt door de professionals als een probleem ervaren.
De intramurale vaktherapeuten van de Stichting Jeugdzorg St. Joseph en de extramurale jongerenwerkers uit het Samenwerkingsverband Jongerenwerk Zuid-Limburg zochten contact met het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën van de Hogeschool Zuyd om met elkaar een project te starten om dit gat op te vullen.

Doelstelling
De ambitie is om met vaktherapie een bijdrage te leveren aan het verminderen van de jeugddelinquentie, door het gat tussen intramurale en community based behandeling van delinquente jongeren op te vullen met laagdrempelige interventies. Het programma is bedoeld om een vaktherapeutische community interventie te ontwikkelen, toe te passen en te evalueren. Dit gebeurt door aan te sluiten bij al bestaande praktijken van jongerenwerkers en uit de nieuwe samenwerkingsverbanden synergie te laten ontstaan die het werk van meerdere beroepsgroepen positief beïnvloedt.

Het praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in communities of practice bestaande uit professionals uit het werkveld, docentonderzoekers, studenten en alumni van de hogeschool. In deze samenwerkingsvorm werken personen die met dezelfde problemen te maken hebben met elkaar samen om door middel van interactie kennis uit te wisselen, te verdiepen en te ontwikkelen. Communities of practice zijn gericht op het creëren en onderhouden van de body of knowledge door deelnemers met expertise, interesse en commitment. Professionals ontmoeten elkaar om aan complexe en creatieve oplossingen te werken. Het ontwikkelen van de best practice staat centraal.

Beoogde resultaten
De in dit project te ontwikkelen interventies en zorgnetwerken in de regio Zuid-Limburg zullen als voorbeeld dienen voor andere regio’s in Nederland. De verwachting is dat het beroepenveld (vaktherapeuten en jongerenwerkers) zal kunnen beschikken over vaktherapeutische handleidingen voor het werken met delinquente jongeren in de eigen leefomgeving.
Het onderwijs kan beschikken over vaktherapeutische handleidingen voor het werken met delinquente jongeren in de eigen leefomgeving die als module of minor in het curriculum een plaats krijgen.
Omdat het lectoraat KenVaK door de betrokkenheid van vier hogescholen een goede landelijke spreiding met bijbehorende achterban in het werkveld kent, heeft het project ook landelijke impact. De regio Zuid-Limburg fungeert als proeftuin. Professionals uit de betrokken instellingen vormen met elkaar een community of practice. Docentonderzoekers, stagiaires en studenten die afstudeerprojecten uitvoeren werken nauw samen met de vaktherapeuten en jongerenwerkers van de betreffende instellingen. Zo ontstaat een regionaal netwerk voor kenniscreatie en kenniscirculatie.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Ellen Bijlsma-Uitterhoeve
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 045 4006272

Tineke Schoot
Contactpersoon

Netwerk- en projectleden