Van Hospitaal tot Hospitality

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2006
Einddatum
31 december 2006
Thema's
Toerisme, Sport en Recreatie, Gezondheid en Zorg, ICT

Het RAAK Innovatieprogramma Limburg draagt als motto “Van Hospitaal tot Hospitality, een uitdagende eindmarkt voor het regionale MKB in technologie, communicatie, food en innovatieve diensten”. Het motto verbeeldt het concept achter het RAAK Innovatieprogramma Limburg, dat in projecten meerdere disciplines bijeenbrengt: gezondheid, hospitality, zorg, ICT en techniek.

Het RAAK-consortium Limburg kiest voor het brede domein om meerdere redenen:
 Het sluit aan op de provinciale en regionale prioriteiten;
 Er is in de regio bij bedrijven, hogescholen en andere kennisinstellingen hoogwaardige kennis aanwezig;
 Er bestaan in de regio interessante clusters en netwerken van bedrijven waarbij kan worden aangehaakt.

De keuze voor 'Van Hospitaal tot Hospitality' wordt vooral ingegeven door de unieke waarden die Zuid-Limburg toevoegt aan die kennis en clusters: de kwaliteit van het Limburgse landschap en een bevolking die gastvrijheid als kenmerk heeft. Doel van het programma is het opbouwen van een duurzame relatie tussen het Limburgse MKB en de Hogeschool middels een traject van gezamenlijke kennisontwikkeling, en aldus een bijdrage leverend aan de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten op de nieuwe markt van senioreneconomie, hospitality en zorg.

Binnen dit brede kader zijn op dit ogenblik verschillende programmalijnen en projecten in ontwikkeling.
In het kader van het programma ‘Van Hospitaal tot Hospitality’ worden de volgende deelprojecten uitgevoerd:

Hospitality & Toerisme, lectoraat Toerisme en Cultuur
Nieuwe diensten en producten voor de hotelbranche gericht op de doelgroep senioren
- Wellness-arrangementen
- ziekenhuisvervangende zorgvormen door gebruik te maken van de aanwezige toeristische infrastructuur

Praktische Domotica, faculteit Facility Management
Domotica en IT-toepassingen in de zorg, zowel in zorginstellingen als in thuissituaties.
- bevorderen van systeemintegratie en ontwikkeling op basis van de principes van integraal ontwerpen
- ontwikkelen van concepten en toepassingen in pilots

Met het bovenstaande programma willen de partners Hogeschool Zuyd, Syntens en MKB Limburg invulling en uitwerking geven aan het proces van kenniscirculatie tussen regionale MKB-bedrijven en kennisinstellingen, in het bijzonder Hogeschool Zuyd. Op die wijze leveren de partners hun bijdrage aan het versterken van het MKB als motor van de regionale economie. Het RAAK Innovatieprogramma Limburg is een programma dat de kansen opzoekt die liggen in de grensvlakken waar disciplines bij elkaar komen.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Walter Uitterhoeve
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (045) 400 05 55