Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Van Pop-up naar Local Hero

Thema's:
VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
Doorlooptijd:
van 15 juni 2017 tot 14 juni 2018
In “Van Pop-Up store naar local hero” doet de Haagse Hogeschool in samenwerking met de Gemeente Den Haag, Inretail en creatieve ondernemers onderzoek naar businessmodellen die pop-up stores van laatst genoemden, helpen doorgroeien naar levensvatbare ondernemingen. Traditionele businessmodellen voor de retail blijken weinig geschikt voor deze creatieve ondernemers. Zij hebben de Haagse Hogeschool gevraagd te onderzoeken wat wél werkt. Het onderzoek wordt daarom ingericht op basis van de vraag: “Welke bouwstenen van businessmodellen helpen creatieve ondernemers om een pop-up experiment tot een levensvatbare en lokaal onderscheidende onderneming te laten doorgroeien?” Het project wil aldus door inventarisatie en analyse van succes- en faalfactoren komen tot een geraamte van kritieke bouwstenen voor retail business modellen, die, afhankelijk van de aard van de creatieve ondernemer, op maat kunnen worden toegepast.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden