Veenland Interactief Vernieuwen

Status
Beƫindigd
Startdatum
1 november 2008
Einddatum
1 november 2010
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu, Toerisme, Sport en Recreatie

Het grootste aaneengesloten en nog levend hoogveencomplex in Zuidoost-Drenthe: Veenland, is een zeer waardevolle natuur- en vooral ook cultuurlandschap dat zich uitstrekt tot in het aanpalende Duitse Eemsland. Tot voor kort nog een vergeten landschap is het momenteel herontdekt. De herbeleving in beleid is ontstaan na de benoeming van dit veencomplex tot Belvedere gebied in de Nota Belvedere. Onlangs is Zuidoost-Drenthe ook aangewezen als Europees LEADER-gebied.

De consortiumpartijen ondervinden dat ze het geheel van de transitieopgave Regio Veenland niet overzien. Het gebied raakt mede daardoor gefragmenteerd: iedere sector vecht om de beschikbare ruimte. De klassieke opvattingen en sectorale indelingen werken door in de bestaande kennisbenadering van professionals en binnen de projectuitvoering (ook binnen onderwijs en onderzoek). De professionals van de publieke instellingen en binnen de kennisinstellingen herkennen deze beperkingen en erkennen dat om de complexiteit van de vernieuwingsopgaven en -doelen afdoende te adresseren een integrale benadering en nauwe samenwerking met zoveel mogelijk private en publieke gebiedsbelanghebbenden essentieel is.
Het consortium heeft Hall Larenstein als penvoerder gevraagd om gezamenlijk en samen met andere kennisinstellingen zoals Wageningen UR, Stenden Hogeschool en AOC Terra een meerjarige samenwerking te organiseren en een synergetisch multistakeholder leer-, kennis- en uitvoeringsomgeving te ontwikkele/in te richten: de Werkplaats Veenland. Projectleiders en kennisdragers van de programmadeelnemers geven aan te weinig kennis van en ervaring te hebben met interactieve processen en planvorming. De partijen hebben een grote behoefte aan een nieuwe bewustwording, kennis en invulling en aan overdraagbare methodieken. Ook willen ze intervisie en kennis delen met soortgelijke initiatieven elders, bijvoorbeeld in Gelderland. Pas dan en met de nieuwe opgedane competenties kunnen de beoogde duurzame ontwikkelingsresultaten gerealiseerd worden.
Deze RAAK-aanvraag is gericht op de beantwoording van deze innovatievragen. Een op te stellen Kennisagenda en een te ondertekenen Regiocontract zullen de meerjarige samenwerking tussen regio en kennisinstellingen regelen. De door het Lectoraat Plattelandsvernieuwing ontwikkelde methodiek van de Werkplaats (HBO-Raad Innovatieprijs 2006) zal met de partijen worden (door)ontwikkeld.

Contactinformatie

Hogeschool van Hall Larenstein Leeuwarden

Hendrik Boekhoud
Contactpersoon

Jan van der Valk
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2846437

Ben Schulte
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden