Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Veilig en tevreden fietsen in het digitale tijdperk

Thema's:
VH 01: Gezondheid: zorg en vitaliteit
Doorlooptijd:
van 1 december 2017 tot 30 november 2018
Multitasking is met de opkomst van het digitale mobiele tijdperk een onlosmakelijk onderdeel geworden van ieders dagelijks leven. Kennis over het minimaliseren van switch costs, zoals een slechtere prestatie of beleving op de primaire taak (bv veilig navigeren door het verkeer) als gevolg van veel aandacht voor de secundaire taak (en vice versa) is belangrijk voor de creatieve industrie om games en andere applicaties op een veilige, acceptabele en bevredigende manier te ontwerpen.

CyclingGo! is een concept waarmee scholieren, docenten en wegbeheerders op een met elkaar samenwerken om fietsroutes in kaart te brengen, onveilige locaties te identificeren en (veilig) fietsen te stimuleren. Om de veiligheid en gebruikersacceptatie van deze tool te garanderen wordt interactie op de fiets met de smartphone op dit moment ontmoedigd door het niet toekennen van in-game trophies, hoewel dit de effectiviteit van deze tool op andere punten naar verwachting zal vergroten.

De belangrijkste punten van deze aanvraag zijn dan ook 1) het opstellen van generieke ontwerpvoorwaarden voor een veilige en bevredigende interactie tussen de fysieke en digitale taakomgeving, op 1a) basis van gedegen literatuuronderzoek inclusief een verkenning van actuele best practices in 1b) games en 1c) verkeersapplicaties 1d) onderzoek met gebruikers en 1e) een technische verkenning 2) deze ontwerpvoorwaarden te benutten om het bestaande CyclingGo! concept te verbeteren en hiervoor enkele prototypes op te leveren en te evalueren in termen van de toepasbaarheid en generaliseerbaarheid van de ontwerpvoorwaarden 3) het versterken en verbreden van het huidige netwerk en 4) het opstellen van een grotere vervolgaanvraag om verder te onderzoeken én te ontwerpen hoe wij op een veilige en bevredigende manier kunnen bewegen in het digitale tijdperk.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden