Veilig recreeren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2009
Einddatum
1 juli 2010
Thema's
Toerisme, Sport en Recreatie

Aanleiding
Groei en ontwikkelingen in de sector toerisme en recreatie leggen in toenemende mate druk op de veiligheid en het welzijn van zowel de exploitant en zijn medewerkers, als van de recreant/bezoeker. Uitgebreide en complexe regelgeving veroorzaken dat de exploitant het overzicht hierin in voorkomende gevallen kwijt raakt. Ongeregeldheden, incidenten of ongevallen leiden tot (im)materiële schade bij de directe en indirecte slachtoffers, evenals imagoschade voor de sector. Als gevolg van het hiervoor geschetste beeld neemt de vraag naar vermindering van regeldruk en naar integrale veiligheidsconcepten in de recreatiesector toe. Niet alleen landelijk, maar ook regionaal. Gemeenten, recreanten/bezoekers en de sector zelf dringen aan op meer eenduidige en praktisch toepasbare veiligheidsregels.

Doelstelling
Via het uitvoeren van een integrale veiligheidsanalyse bij 30 bedrijven in de sector recreatieve verblijfsaccommodaties in de regio Twente kan inzicht worden verkregen in de risico’s, de bedrijfsvoering en veiligheidsmaatregelen, de regelgeving en de handhaving. Ook zal worden nagegaan in hoeverre knelpunten bestaan met betrekking tot de uitvoerbaarheid en uitvoering van regelgeving en ervaren regeldruk vanuit de overheid. Er wordt in deze voorstudie onderscheid gemaakt naar de schaal van bedrijven (klein, midden en groot) en naar de soort bedrijven (campings, bungalowparken en recreatiehotels). De integrale analyse neemt alle aspecten van veiligheid mee zoals fysieke veiligheid, sociale veiligheid, milieu veiligheid, ARBO, verkeersveiligheid, exploitatievergunning, regelgeving, inspecties, handhaving etc.

Beoogde resultaten
Op basis hiervan is het mogelijk om praktische aanbevelingen te doen voor het definiëren van een product dat de veiligheid dient te bevorderen. Hiertoe wordt een workshop voor de sector georganiseerd waarin de bevinden zullen worden gerapporteerd en conclusies in samenwerking met de deelnemende partners zullen worden getrokken. In 2010 zal bovenstaande kennis dienen als input voor het ontwikkelen van praktisch en bruikbaar materiaal voor ondernemers en gemeentelijke overheden voor de bevordering van integrale veiligheid bij deze sector. Door de analyse op grotere schaal en landelijk uit te voeren (kwantitatief onderzoek) kan getoetst worden of de veiligheidsrisico’s verschillen per bedrijf en per regio en worden gewerkt een effectieve preventieve maatregelen in deze sector en een vermindering van de regeldruk.

Contactinformatie

Saxion Hogescholen Enschede

Wilbert Rodenhuis
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 053-4871498

Pleuni Lucassen
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.