Veiligheid op de werkvloer

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2011
Einddatum
1 januari 2015
Thema's
ICT, Gedrag en Maatschappij

Aanleiding
Met het innovatieprogramma ‘Veiligheid op de werkvloer’ speelt Saxion in op vragen vanuit (mkb )bedrijven in de regio. Van de beroepsbevolking in Nederland is per jaar circa 2% betrokken bij een bedrijfsongeval. De meest voorkomende letsels zijn botbreuken, brandwonden, vergiftiging, amputaties, open wonden en infecties. Hierbij spelen onder andere onveilige werksituaties in de industrie een rol zoals bij plaatwerkers en machinebank¬werkers. Het gebruik van ICT voor observatie, analyse of waarschuwen kan de veiligheid verbeteren. Deze technologie kan in hoge mate ‘onzichtbaar’ zijn, verweven in de omgeving (ambient).

Doelstelling
Dit heeft geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraagstelling: “Hoe kunnen we de veiligheid op de werkvloer met behulp van ambient technologie bevorderen?”
Het project is opgedeeld in een drietal onderzoekseenheden (kennislijnen), waarin onderzoek wordt gedaan naar een aantal afgeleide vraagstellingen, namelijk:
1. Persoonlijke veiligheid. Wat werkt echt? Welke materialen en persoonlijke (digitale) apparaten zijn en komen beschikbaar en hoe kunnen deze worden ingezet voor veiligheid op de werkvloer? Welke modellen voor menselijk gedrag zijn bruikbaar?
2. Veilige omgeving. Behalve de persoonlijke uitrusting bepalen ook omgevingsfactoren de veiligheid. Hoe ziet de omgeving eruit? Wie is waar aanwezig? Wie is in de buurt? Wat doen ze of willen ze gaan doen? Welke methoden voor observatie zijn bruikbaar?
3. Veilig gedrag. Vaak is juist het menselijk gedrag de zwakke schakel bij veiligheid. Hoe dwing je veiligheid af, niet alleen door gebruikers in een keurslijf te persen, maar juist door ze te verleiden tot ‘goed’ gedrag en een juist en veilig gebruik van apparaten.
Deze onderzoekslijnen worden aangestuurd vanuit de vraagarticulatie, en monden uit in methoden.

Beoogde resultaten
Een belangrijk resultaat zijn nieuwe theorieën en onderzoeksmethoden. Ook worden nieuwe onderzoeksgereedschappen (software) ontwikkeld. Er wordt een nieuwe minor opgezet waarin het doen van onderzoek centraal staat. Onderwerpen op het gebied van ‘Veiligheid op de werkvloer’ worden hierin als casus gekozen. Het kenniscentrum Design en Technologie van Saxion is het centrum in Oost-Nederland voor praktijkgerichte productontwikkeling. Dit heeft geleid tot eerdere succesvolle RAAK mkb programma’s als Access to High Tech 1 en 2 en Materialen in Ontwerp 1 en 2. Dit RAAK PRO programma bouwt hierop voort en streeft een verdieping na, en een betere fundering van het onderzoek.
Disseminatie via kennis vindt plaats via workshops, demonstrators en multimediale deliverables. Ook wordt gestreefd naar een ‘community vorming’ en daartoe wordt samengewerkt met organisaties als IPT (Innovatie Platform Twente), Oost NV (ontwikkelingsmaatschappij), Mechatronica Valley Twente en TKT (Technologie Kring Twente). Bovenal vindt kennisdisseminatie plaats door samenwerking met partners in de regio. Als spin-off zou na vier jaar een coöperatie van bedrijven in de regio naar analogie van het ‘Devlab’ in de regio Eindhoven moeten zijn ontstaan.