Vermicomposting groenafval VHL en Koffiebranderij Peeze

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2018
Einddatum
28 februari 2019
Thema's
VH 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
Regeling
KIEM-VANG

Compostering van organische reststromen is een bekende technologie om organische afvalstro-men op duurzame manier te verwerken. Doel van deze KiemVang aanvraag is het verkennen van vermicomposting op het landgoed van VHL en bij koffiebranderij Peeze als mogelijkheid om orga-nisch afval duurzaam te verwerken. Vermicompostering onderscheidt zich van conventionele com-postering door de inzet van wormen, waardoor een product (wormenhumus) ontstaat met specifieke eigenschappen, die o.a. goed zouden zijn voor de bodemgezondheid. Dit project beoogt om op klei-ne schaal te pilotten met vermicomposting, waarbij studenten deelopdrachten uitvoeren bij VHL en/of Peeze. Startpunt van de verkenning is het in kaart brengen van de verschillende organische reststromen en het formuleren van verschillende recepturen opgesteld om wormenhumus te ma-ken. In testopstellingen wordt vervolgens het composteerproces getoetst. Monitoring vindt plaats van o.a. de reductie in afval en de kwaliteit van het eindproduct. Tot slot is de toepassing van de gevormde wormenhumus punt van onderzoek. Vraag hierbij is of de humus volledig door VHL en Peeze zelf kan worden benut, of dat afzet naar de lokale gemeenschap gewenst en mogelijk is. Ook is inzicht nodig in de geldende wet- en regelgeving om het proces in de toekomst op grotere schaal te kunnen implementeren. De achterliggende onderzoeksvraag is hoe vermicomposting een bijdrage kan leveren aan duurzame afvalverwerking en het sluiten van kringlopen. Het project draagt ook bij aan de actualisatie van praktijkonderwijs wat betreft circulaire economie.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Euridice Leyenquién Abarca
Contactpersoon

Marjoleine Hanegraaf
Contactpersoon

Netwerk- en projectleden

  • Koffiebranderij Peeze
  • Noke B.V.