Vernieuwd Handelingsrepertoire en Reflectiekader voor Participatieprofessionals

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2016
Einddatum
29 juni 2018
Thema's
Gedrag en Maatschappij
Regeling
RAAK-publiek

Vernieuwd Handelingsrepertoire en Reflectiekader voor Participatieprofessionals

Aanleiding
De terugtredende overheid gaat gepaard met een verschuiving van publieke taken van overheid naar burgers. Ook in Amsterdam zijn deze veranderingen sterk voelbaar. De verzorgingsarrangementen van weleer worden ingeruild voor een participatiesamenleving waarin burgerverbanden steeds meer publieke taken op zich nemen. Dat heeft grote gevolgen voor participatieprofessionals zoals opbouwwerkers, medewerkers in de dagopvang of andere buurtinitiatieven, buurtcoördinatoren of gebiedsmakelaars. Zij zien zich dagelijks voor dilemma’s gesteld en vragen zich af waaraan zij de legitimatie voor hun werk ontlenen, hoe ze kunnen ondersteunen zonder te sturen, hoe ze om moeten gaan met tegenstrijdige belangen en hoe ze een burgerverband kunnen versterken.

Doelstelling
In dit RAAK-project staat de volgende vraag van participatieprofessionals centraal: Welke doelen moet ik nastreven en welke rol kan ik daarin spelen?
Het consortium pakt deze vragen op vanuit groepsempowerment, situationeel leiderschap en public mediation. Samen met professionals vertalen ze de inzichten uit deze kennisgebieden naar een vernieuwd handelingsrepertoire en reflectiekader. Deze vernieuwingen worden geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd in vier bestaande burgerverbanden in Amsterdam. Tevens kijken ze naar de overdraagbaarheid van de onderzoeksuitkomsten naar andere wijken in Amsterdam en mogelijk daarbuiten.

Beoogde resultaten
Het onderzoek in dit RAAK-project leidt tot een vernieuwd handelingsrepertoire en reflectiekader in de vorm van een leidraad, en de evaluatie van vier concrete cases.
Op basis van vergelijkend onderzoek zal duidelijk worden welke reële bijdragen van participatieprofessionals verwacht mogen worden in de versterking van burgerverbanden.

De Hogeschool van Amsterdam neemt de opgedane kennis op in de curricula CMV en Bestuurskunde. De kennis wordt buiten de hogeschool verspreid via twee masterclasses, een landelijk congres en via twee wetenschappelijke publicaties en twee publicaties in de vakliteratuur.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Verdoolaege
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dymph van Outersterp
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020-5953328

Consortiumleden

  • Amsterdams Steunpunt Wonen
  • Stadsdeel Nieuw-West
  • Stadsdeel Zuidoost Amsterdam
  • Stichting Volksbond Amsterdam
  • UvA - Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

Netwerk- en projectleden

  • BurodeKlyn
  • Jonge Sia
  • Onderwater coaching en advies - partner in Onderboven i.o.