Vernieuwend Ondernemen in de Bouw

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2007
Einddatum
1 januari 2009
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening

De bouw in Nederland is sterk verkokerd én gesegmenteerd, werkt met vaste samenwerkings¬verbanden in vaste bedrijfskolommen. Een situatie die gezamenlijke innovatie in de weg staat. Met name het MKB heeft problemen om zelf innovaties te realiseren, omdat ze daar juist vanwege de segmentatie andere bedrijven bij nodig hebben. Cross-over innovaties komen hierdoor maar zeer beperkt van de grond.

In Nederland is vanuit de politiek de weg ingezet om de verkokering en vaste samenwerkings¬verbanden om te gooien. De Regieraad Bouw, een door de overheid en bedrijfsleven ingestelde commissie, is hier een goed instrument bij. Door deze politieke ontwikkelingen is er nu ook de kans om meer samenwerking op innovatiegebied te krijgen. Maar hoe? Bedrijven kennen de mogelijkheden niet, weten de wegen niet, hebben nauwelijks kennis van andere segmenten, laat staan hoe ze daar mee moeten samenwerken. Deze roep om kennis én samenwerking met kennisinstellingen heeft ten grondslag gelegen aan het plan tot vernieuwend ondernemen in de bouw.

Vanuit het Innovatieplatform Twente is ‘bouw’ als één van de innovatiepeilers in de regio Twente uitgeroepen. Daarmee heeft het Innovatieplatform duidelijk gemaakt dat de bouwindustrie grote behoefte heeft aan én een goede voedingsbodem heeft voor innovatie. Het Cluster Bouw die hieraan invulling geeft richt zich vanuit de innovatieroute met name op structurering van de samenwerking. Met dit regionaal innovatieprogramma gaan we de praktische, doelgerichte innovatie bij bedrijven vorm geven. In een samenwerking tussen het regionale MKB, Saxion Hogescholen, UTwente, ROC van Twente, Bouwend Nederland, Syntens en Oost NV worden kennisprojecten opgezet om concrete productinnovatie te krijgen op gebieden die door bedrijven zelf zijn/worden aangegeven. De kennis van deze projecten wordt actief beschikbaar gesteld en gecirculeerd in de regio.

Binnen het programma richten we ons op zeven kennisrichtingen die door de bedrijven zelf zijn aangegeven: productontwikkeling, individueel duurzaam flexibel, systeemengineering, conversie & hergebruik, regelgeving & versnelling, industrieel ontwerpen bouw, innovatie & nieuwe technologie. De invulling met projecten geschiedt in de kick-off met het bedrijfsleven.

Een belangrijk onderdeel van het innovatieprogramma is het opzetten en inrichten van ‘R&D vrijplaatsen’ bij kennisinstellingen en bedrijfsleven. In deze zogenaamde bouwlabs kunnen bedrijven samen met studenten en kennisdragers van de kennisinstellingen praktisch onderzoek doen naar innovaties in de bouw. Deze bouwlabs maken ook een belangrijk onderdeel uit van de kenniscirculatie, omdat binnen de gezamenlijkheid van onderzoek kennis stroomt tussen de verschillende betrokken partijen. Daarnaast zijn de bouwlabs een demonstrator van nieuwe ontwikkelingen in de bouw. Hier vindt de vernieuwing plaats, die in Twente tot een nieuwe impuls in de bouwindustrie kan leiden!

Contactinformatie

Saxion Hogescholen Deventer

Bas van der Veen
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0570-60 30 38