Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Oudergesprekken en educatief partnerschap in het primair onderwijs.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2016
Einddatum
28 februari 2018
Thema's
Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. Oudergesprekken en educatief partnerschap in het primair onderwijs

Aanleiding
Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs stagneert, zo blijkt uit landelijk trendonderzoek. Leerkrachten hebben behoefte aan ondersteuning om moeilijk bereikbare ouders ‘mee’ te krijgen, of om veeleisende ouders aan te kunnen. Vooral beginnende leerkrachten vinden gesprekken met ouders met andere ambities/overtuigingen of een andere cultureel-etnische achtergrond dan zijzelf, moeilijk. En dat terwijl onderwijsondersteunend gedrag van ouders juist belangrijk is voor betere onderwijskansen voor kinderen in achterstandsscholen.

Doelstelling
Dit RAAK-project beoogt deze leerkrachten te ondersteunen bij het realiseren van educatief partnerschap door hun een handreiking te bieden voor het voeren van ‘tweerichtinggesprekken’ met ouders van ‘gewone’ leerlingen, zorgleerlingen en achterstandsleerlingen.

De centrale vraagstelling in dit project luidt dan ook: Hoe kunnen de gesprekken van leerkrachten met ouders verbeterd worden om educatief partnerschap in praktijk te brengen? De focus ligt hierbij op het contact tussen ouders en leraren en het bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag van ouders. Docentvariabelen (leeftijd, ervaring, groep) en variabelen van de school en de leerling (zorgleerlingen, achterstandsleerlingen, speciaal en regulier basisonderwijs) worden hierin meegenomen.

Doel is om:
1. de aanwezige praktijkkennis van leerkrachten over het voeren van oudergesprekken met diverse ouders middels vragenlijstonderzoek en interviews te onderzoeken;
2. deze kennis, gedifferentieerd naar verschillende ervaringscontexten, toegankelijk te maken voor andere leerkrachten;
3. kennis en onderwijs te genereren voor (aankomende) professionals.

Het onderzoek wordt middels co-creatie uitgevoerd op 95 scholen in Zuid-Limburg: reguliere basisscholen, achterstandsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.

Beoogde resultaten
Het beoogde resultaat van dit project is om een cultuursensitieve gespreksvaardigheidstraining in de praktijk te ontwikkelen.

De training wordt na afloop opgenomen in het basiscurriculum van de pabo en pedagogiek-opleidingen aangeboden als bijscholingstraject. Interessante voorbeelden uit lerareninterviews en trainingsopnamen worden op de websites van de scholen geplaatst en na afloop van het project gepubliceerd in een handboek ‘Best practices educatief partnerschap’. Onderzoeksresultaten worden verder gedeeld via conferentiepresentaties, publicaties op kennisportals en in wetenschappelijke en vaktijdschriften.

Contactinformatie

Fontys Hogescholen

Hélène Leenders
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Johan Vlugter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088-5075454

Consortiumleden

  • Basisschool de Schakel
  • Basisschool de Triangel
  • Basisschool Hulsberg
  • Basisschool St Paulus
  • De Nieuwste Pabo
  • Radboud Universiteit, ITS
  • Sbo Bernardus
  • Stichting Kindante
  • Universiteit Maastricht, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Top Institute for Evidence Based Education Research