Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Vertical farm “Van Namen Specialties”

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening, VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend, VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 31 oktober 2018 tot 31 juli 2019
De land- en tuinbouw in Nederland staat onder sociale, ecologische en economische druk. Er is behoefte aan een structurele verandering om de Nederlandse landbouw te behouden: een landbouw- en voedseltransitie (Beers, 2016). Vertical farming is een innovatieve teeltmethode die een bijdrage kan leveren aan deze transitie. De producten moeten op een onderscheidende manier in de markt gezet worden om de concurrentie met de traditionele teelt aan te kunnen. Naast het ontwikkelen van een eigen vertical farming-teeltmethode vindt Van Namen het noodzakelijk een gedegen marktanalyse te maken en een afzetstrategie op te stellen a.d.h.v. de mogelijkheden van het teeltsysteem.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden