Vertical farm “Van Namen Specialties”

Status
Lopend
Startdatum
31 oktober 2018
Einddatum
31 juli 2019
Thema's
VH 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening, VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend, VH 4: Slimme technologie en materialen
Regeling
Take-off hbo fase 1

De land- en tuinbouw in Nederland staat onder sociale, ecologische en economische druk. Er is behoefte aan een structurele verandering om de Nederlandse landbouw te behouden: een landbouw- en voedseltransitie (Beers, 2016). Vertical farming is een innovatieve teeltmethode die een bijdrage kan leveren aan deze transitie. De producten moeten op een onderscheidende manier in de markt gezet worden om de concurrentie met de traditionele teelt aan te kunnen. Naast het ontwikkelen van een eigen vertical farming-teeltmethode vindt Van Namen het noodzakelijk een gedegen marktanalyse te maken en een afzetstrategie op te stellen a.d.h.v. de mogelijkheden van het teeltsysteem.

Contactinformatie

HAS Hogeschool

Monique de Knegt
Contactpersoon