via Vote

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2013
Einddatum
1 februari 2015
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu

Via Vote
Vision in akkerbouw en vollegrondgroenteteelt
Ontwikkeling van meetsystemen om kwaliteit te meten en te voorspellen in de akkerbouw en vollegrondsteelt


Aanleiding
Nederlandse akkerbouw en opengrondgroenteteelt (vollegrondsteelt) staan al jaren onder druk omdat de vraag om hoogwaardige producten toeneemt en er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten. Nederlandse akkerbouwers kunnen hun concurrentiepositie alleen behouden als de oogst aanzienlijk geoptimaliseerd wordt.
Visuele inspectie kan helpen bij effectiever oogsten, bijvoorbeeld door selectieve oogst waarbij steeds de beste en meest volgroeide producten geoogst worden. De inzet van visuele inspectie bij het schoffelen van onkruid, waardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn, is een ander voorbeeld.
Dit leidde tot de volgende vraag: hoe kunnen we effectief gebruikmaken van visuele inspectiemethodes om de productie van akkerbouw en vollegrondsteelt te optimaliseren?

Doelstelling
Het doel van dit project is optimalisatie van de productie van akkerbouw en vollegrondsteelt in termen van selectief oogsten, schaalvergroting, vermindering van bestrijdingsmiddelen en vroegtijdige detectie van ziektes. Hiertoe wordt tijdens het project een vijftal prototypes/demonstrators van visuele inspectiemethodes voor landbouwmachines ontwikkeld met als doel de beoogde optimalisatie voor akkerbouw en opengrondgroenteteelt aan te tonen.
Met een netwerk van akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en producenten van landbouwmachines, ondersteund door kennisinstellingen, wordt een gezamenlijk leer- en ontwikkelproces gestart. De ontwikkelde technieken zijn ook toepasbaar in andere bedrijfstakken; vervolgontwikkeling in andere branches is daarom goed mogelijk.
De onderzoeksmethode van dit project is gebaseerd op een combinatie van de principes van co-innovatie en de rapid prototyping ontwikkelmethode.

Beoogde resultaten
Dit project resulteert in vijf prototypes/demonstrators van landbouwmachines uitgerust met visuele-inspectieapparatuur.
Door samenwerking met diverse andere hbo-instellingen binnen het platform Beeldverwerking HBO, en het nieuw te vormen sensor netwerk SNO, zal de opgedane kennis gedeeld worden met een groot aantal hbo-instellingen.
De verworven kennis wordt verankerd in het curriculum van ten minste vijf verschillende hbo-opleidingen en onderwijsmateriaal van tien andere hbo-instellingen.
De verzamelde kennis wordt verspreid via bijeenkomsten (regionaal, nationaal en mogelijk internationaal), publicaties in tijdschriften (nationaal en internationaal), websites, social media en een eindsymposium.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Willem Smink
Contactpersoon

A. Schat-Zeckendorf
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-5211133

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540

Consortiumleden

  • Bram Engineers BV
  • Machinefabriek Steketee bv
  • Mijno van Dijk Mechanisatie BV - Agritronics BV
  • SNO
  • Stichting Dienst landbouwkundig Onderzoek

Netwerk- en projectleden