Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: VirtualLabStore

Thema's:
VH 02: Onderwijs en talentontwikkeling
Doorlooptijd:
van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018
Onderwijs in onderzoeksvaardigheden in het laboratoriumonderwijs omvat het aanleren van skills die betrekking hebben op achtereenvolgens de onderzoeksvraag, de onderzoeksopzet, het uitvoeren van het experiment en de analyse van de gegevens. Ten gevolge van beperkingen in kostbare apparatuur en chemicaliën heeft de student in de huidige onderwijspraktijk onvoldoende regie over de onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet. In deze vroege fases van de onderwijsmodule is de sturende rol van de docent noodzakelijkerwijs erg groot, wat het eigenaarschap van de student in deze kritieke eerste stappen van het onderzoeksproces beperkt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat volledig eigenaarschap over een onderzoeksproject noodzakelijk is voor het ontwikkelen van de 21st century skills ‘probleemoplossend vermogen’ en ‘creatief denken’. In dit praktijkgerichte onderzoek willen wij onderzoeken of met het gebruik van de innovatieve virtuele leeromgeving ‘VirtualLabStore’ het eigenaarschap van de student vergroot kan worden. Deze leeromgeving zal samen met Virtway –gespecialiseerd in virtuele leeromgevingen- opgezet worden. Door de student al vanaf de ontwerpfase verantwoordelijkheid te geven en te confronteren met reële experimentele uitdagingen, functioneert hij of zij gedurende het gehele onderzoeksproject als projecteigenaar. Wij verwachten dat dit de ontwikkeling van creatief denken en probleemoplossend vermogen zal stimuleren. Met behulp van twee rondes van kwalitatief praktijkonderzoek willen wij de effectiviteit van deze nieuwe virtuele leeromgeving evalueren en maximaliseren voor laboratoriumopleidingen op MBO- en HBO-niveau.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden