Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Vision 2012: Vizier op Strategisch en Innovatief Ondernemen

Thema's:
Maakindustrie, Overige
Doorlooptijd:
van 1 januari 2010 tot 1 januari 2011
Aanleiding
Ondernemersplannen worden doorgaans niet gebruikt voor reflectie maar om financiering los te krijgen. Een groep ondernemers wil dit anders, zij hebben behoefte aan een methodiek die de dynamiek van ondernemen vorm kan geven. Er zijn vragen over focus in de onderneming, ijkpunten, marktbenaderingen, marktverbreding, het formuleren van een goede visie of ambitie en het vertalen daarvan naar doelen en acties.

Doelstelling
Startende ondernemers willen samen met Saxion een methodiek ontwikkelen die (startende) ondernemers helpt de haalbaarheid van hun businessplan te vergroten. Geen ondernemingsplan enkel voor financiering door de bank, of een momentopname die als het klaar is al achterhaald is, maar een opzet die ingaat op dromen, visie, strategie, wensen, mogelijkheden, kansen, maar ook onmogelijkheden, belemmeringen, problemen en weerstanden. Geld en financieringsbehoefte is daarvan een afgeleide of een resultante, niet de focus. Met deze dynamiek is flexibiliteit volgbaar en stuurbaar, vormen bedreigingen juist kansen en zijn obstakels te omzeilen.

Beoogde resultaten
De ontwikkelde methodiek, Vision 2012 genaamd, haakt in op visievorming, persoonsgericht personeelsmanagement, dynamische marketing en gecontroleerde groei. Startende ondernemers zijn in staat om met deze methodiek een eigen, zelf ontwikkeld, dynamisch ondernemingsplan te formuleren dat als leidraad dient bij én ondersteunend is in het opzetten en uitbouwen van de eigen onderneming.
De kennis die wordt ontwikkeld, zal actief verspreid worden naar andere startende bedrijven. Via het netwerk, tijdens bijeenkomsten, in workshops en via de adviestrajecten van de consortiumpartners.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden