VMBO-leraar van de toekomst

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2011
Einddatum
1 maart 2013
Thema's
Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Veel leerlingen in het vmbo hebben (vaak ernstige) emotionele- en gedragsproblemen. Docenten kunnen voor deze jongeren het verschil maken tussen toekomst of uitval. In de praktijk blijkt dat de lesomgeving zich onvoldoende leent voor een specialistische aanpak. Eén van de problemen vormt de indicatiestelling voor jongeren.
Middelbare school De Keurkamp in Deventer heeft een klas geformeerd waarmee voor alle partijen extra structuur wordt geboden. De ervaring die daarmee is opgedaan wil het consortium combineren met dynamische indicatiestelling, gedragsinterventies en meer toegesneden leerstof. De vmbo-docent is daarbij een belangrijke factor. Deze moet zeer stevig in zijn schoenen staan, en tevens op basis van gedegen kennis de juiste interventies kunnen plegen.
In dit project wordt gezocht naar de manier waarop (toekomstige) vmbo-docenten expertise kunnen ontwikkelen om les te geven aan deze groep jongeren.

Doelstelling
De onderzoeksvraag luidt: Hoe creëren we een kennisomgeving waarin de docent aan leerlingen op niveau vmbo-bbl de best mogelijke ontwikkeling kan bieden, die leidt naar een arbeidsdiploma op mbo-2 niveau?
Het onderzoek richt zich op drie aspecten: indicatiestelling, gedragsobservatie en interventies. Deze aspecten hebben een eigen onderzoeksopzet.
Er wordt voorts een observatieschaal ontwikkeld om het gedrag van jongeren tijdens de lessen te registeren. Ten behoeve van een ontwikkelingsvolgsysteem is reeds een inventarisatie gemaakt met de meest voorkomende gedragsproblemen.
Daarnaast wordt literatuuronderzoek gedaan in dossiers van C4-geïndiceerde jongeren. Daaruit zijn zeven domeinen van gedrag gedefinieerd. Met behulp van de observatieschalen kunnen docenten zich bewust worden van de relatie tussen gedrag en interventie.

Beoogde resultaten
Na afloop van dit project is er een indicatiebeleid ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de dossiers en de handelingsplannen beter op elkaar af te stemmen. Tevens is een methodiek ontwikkeld en gevalideerd die docenten in staat stelt om de juiste begeleiding te geven aan jongeren met ernstige emotionele- en gedragsproblemen, met inachtneming van hun ontwikkeling gedurende hun vmbo-bbl opleiding.
Door een eenduidig signaleringssysteem zijn docenten in staat om de orthodidactiek op elkaar af te stemmen, waardoor professionals ook van elkaar weten welke relatie gelegd wordt tussen indicatie, gedrag en zorg. Deze kennis is tevens overdraagbaar naar andere scholen in het land. Ook zal de kennis worden opgenomen in het curriculum van een vmbo-specialisatie binnen de pabo-opleiding.

Contactinformatie

Saxion Hogescholen Enschede

Mirjam Vastenholt
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0570-60 31 84