Voedsel op de kaart

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juli 2017
Einddatum
15 maart 2018
Thema's
VH 6: Duurzaam transport en intelligente logistiek
Regeling
KIEM-Logistiek

De bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam neemt af door toenemende vervoersstromen. Dit geeft druk op de logistieke kosten en het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio.
Food is een belangrijke economische sector voor de regio (3,5 miljard toegevoegde waarde, 31 000 banen in de MRA) én heeft een groot aandeel in het wegvervoer (zo’n 30 % van het wegvervoer is agri-food gerelateerd). Het is dan ook logisch te denken aan logistieke innovaties die de efficientie van food-logistiek in de regio zouden kunnen vergroten om zodoende de logistieke druk te verminderen. Verschillende partijen in de regio denken aan mogelijkheden voor Logistieke Hubs of ontkoppelpunten of ketenregie-oplossingen (zoals ook gepropageerd door de Topsector Logsitiek voor een aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat).
Deze innovaties blijven echter vaak uit: enerzijds omdat het bedrijfsleven pas bereid is te innoveren als het systeem vastloopt, anderzijds omdat nog te weinig gedetailleerd informatie beschikbaar is over logistieke stromen van en naar de verschillende bedrijven in de regio waardoor het lastig is de stap van een abstract logistiek ontwerp naar een werkelijke businesscase te maken.
Om in de behoefte naar data te voorzien, voert HvA twee projecten waarin data worden verzameld van food-gerelateerde logistieke stromen. Deze KIEM Logistiek is gericht op het vertalen van de aanpak in deze projecten naar een methodiek die herhaalbaar en opschaalbaar is. Dat betekent toepasbaar:
• in een ander geografisch gebied;
• in een andere sector;
• op een ander tijdstip.
Op deze manier willen we bijdragen aan behoud van een logistiek aantrekkelijk vestigingsklimaat en een bereikbare regio. Het is de ambitie van de partners in dit project om via dit KIEM-project te zorgen dat wat we nu doen voor de foodsector in vervolgprojecten ook voor bijvoorbeeld bouwlogistiek, afvallogistiek en/of pakketbezorging uit te voeren. Om dit mogelijk te maken, is het nodig gedegen een aanpak en een programma van eisen vast te leggen voor de ontsluiting van deze data zodat ze bruikbaar worden voor bedrijven, overheden en onderzoekers in logstiek ontwerp (innovatie) en besluitvorming.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom:
Hoe kunnen we logistieke data over goederenstromen (o.a. van voedsel) verzamelen en bruikbaar maken voor bedrijfsleven, overheid en onderzoekers bij het maken van logistieke ontwerpen en besluitvorming?

Doelstelling Project / projectdelivarables:
• Een methodiek en stappenplan voor dataverzameling;
• Een protocol voor het opschonen van data zodat deze bruikbaar worden voor analyse;
• Een programma van eisen voor data-ontsluiting zodat deze bruikbaar wordt voor bedrijven, overheden en onderzoekers die logistieke innovaties willen realiseren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Wageningen Environmental Research, Vereniging Herstructurering Food Center Amsterdam, SADC, Havenbedrijf Amsterdam en Gemeente Zaanstad.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

van Haarlem
Contactpersoon

Melika Levelt
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.