Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Voedselbossen: van businessmodel naar businesscase

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening, VH 08: Energie en energievoorziening, VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
Doorlooptijd:
van 15 februari 2018 tot 16 oktober 2018
De Nederlandse landbouw staat in toenemende mate onder zowel economische als maatschappelijke druk. Steeds meer ondernemers gaan daarom op zoek naar nieuwe producten en nieuwe manieren van produceren om invulling te geven aan de voedseltransitie. Voedselbossen zijn daarvan een uitstekend voorbeeld. Een voedselbos is een meerlaags landbouwproductiesysteem met weinig tot geen middelengebruik, een lang oogstseizen, meerjarige planten, en opslag van organisch stof in de bodem. In een eerder onderzoek vonden we twee mogelijke businessmodellen voor een voedselbos. In dit project onderzoeken we de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van een concreet voedselbos-initiatief.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden