Waddencampus 2

Status
Beëindigd
Startdatum
1 augustus 2008
Einddatum
1 januari 2010
Thema's
Onderwijs, ICT

Aanleiding
Waddencampus I laat zien dat het gebruik van E-learning en het delen van kennis en ervaring in een E-community een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid van het onderwijs in het Friese waddengebied. De scholen in deze regio zijn kwetsbaar en lijden door hun ligging en situatie onder schaarste, zoals een tekort aan leerkrachten. Leerlingen raken hierdoor geïsoleerd, moeten soms lang reizen of moeten al op hun 12e ‘in de kost’ aan de vaste wal om alsnog passend onderwijs te kunnen volgen. Waddencampus richt zich op het gebruik van E-learning – zowel digitale content en onderwijsvormen die niet ver van de huidige praktijk afliggen als innovatieve onderwijstoepassingen op het gebied van multimedia, locative media en serious gaming – en het delen van kennis en ervaringen in een E-community om een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problemen. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken samen aan het ontwikkelen van nieuw curriculum en een duurzaam platform voor samenwerking en kennisdeling over afstanden en (wadden)zeeën heen.

Waddencampus I leverde een aantal belangrijke uitkomsten en lessons learned op. Zoals het belangrijke besef dat mogelijk is om met een kleine, maar hechte en betrokken groep scholen een bijdrage te leveren aan kwaliteitsonderwijs voor alle leerlingen, ook op de eilanden, door een gestructureerde en doordachte inzet van nieuwe media, ict en samenwerken op afstand. Van cruciaal belang daarbij is het besef van zinvol en resultaatgerichte inzet van nieuwe leervormen in een goed evenwicht tussen innovatieve onderwijstoepassingen en (digitale) content die dicht bij de dagelijkse praktijk en het kerncurriculum ligt.

Doelstelling
Waddencampus I werd uitgevoerd met een klein, maar daarmee hecht, krachtig en werkbaar consortium. Dit consortium heeft zich in de praktijk bewezen. Reden waarom Waddencampus II met ditzelfde consortium de inhoudelijke uitbreiding en verdieping van de toepassing van E-learning en het samenwerken in een E-community tot stand wil brengen. Dit in combinatie met de noodzakelijke professionalisering van leerkrachten en leerlingen in het ontwikkelen en het gebruik van E-learning, curriculumvernieuwing samen met docenten en studenten van de NHL op het gebied van digitale content en (innovatieve) E-learning toepassingen en verdere profilering van de NHL als kennisinstituut op deze gebieden.

Resultaat
Met Waddencampus II wordt zo een aantal belangrijke nieuwe opbrengsten gerealiseerd. Naast de inhoudelijke verdieping, verbreding en verduurzaming van het gebruik van E-learning en het samenwerken in een leernetwerk, zijn dat de professionalisering van docenten en studenten om juist in zo’n nieuwe leeromgeving zinvol en succesvol te kunnen werken, vernieuwing van het curriculum en, last but not least, de profilering van de NHL als kennisinstituut op het gebied van E-learning en samenwerking in E-communities. Deze resultaten zullen ten slotte ten goede komen aan veel meer scholen in het Friese Waddengebied en daarbuiten. Vanaf Waddencampus II beoogt de Provincie Fryslân tevens financieel te participeren. Fryslân zal in de daaropvolgende jaren voor de continuïteit van Waddencampus zorgen (provinciebreed, inclusief alle Waddeneilanden), zodat de duurzame doorwerking gegarandeerd wordt.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Chris Brandenburg
Programmaleider

Toine van den Bogaart
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058 2511205

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540