Wat kan ik doen? Maatschappelijke stage in het basisonderwijs

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2008
Einddatum
1 januari 2010
Thema's
Onderwijs, Gedrag en Maatschappij

De Nederlandse samenleving kenmerkt zich door een verminderde maatschappelijke betrokkenheid, een groeiend aantal keuzemogelijkheden en toenemend individualisme. Mensen verbinden zich minder aan gemeenschappen en hechten nog maar weinig waarde aan het algemeen maatschappelijk belang. Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapsvorming kan al plaatsvinden op basisscholen.
In de drukke leefwereld van kinderen is school voor een groeiend aantal leerlingen de meest stabiele factor in het dagelijks leven. Er is daarom behoefte aan meer groepsactiviteiten op en rondom basisscholen. Hieronder vallen onder andere het schoolontbijt, preventieprojecten tegen overgewicht en buitenschoolse opvang. Een ander voorbeeld van een groepsactiviteit zijn maatschappelijke stages voor leerlingen uit de bovenbouw.

Leerkrachten uit het basisonderwijs in de regio Utrecht hebben regelmatig vragen die direct verband houden met maatschappelijke trends. Voor hen is het niet altijd duidelijk wat zij moeten verstaan onder maatschappelijke betrokkenheid en hoe zij hier concreet met hun leerlingen aan kunnen werken. Het innovatieproject ‘Maatschappelijke stage in het basisonderwijs’ is opgestart om een antwoord te vinden op deze vragen. Een consortium van docenten en studenten van de Marnix Academie, twee lectoren en leerkrachten van vier basisscholen uit de provincie Utrecht wil in eerste instantie meer kennis opdoen over dit onderwerp. Dit moet uiteindelijk leiden tot maatschappelijke stages voor bovenbouwleerlingen uit het basisonderwijs en een duidelijkere rol voor schoolteams als vormers van maatschappelijke betrokken kinderen. Naast het vergroten en uitwisselen van kennis levert het consortium de volgende tastbare producten op:

- Een beschrijving van best practices van maatschappelijke stages van basisschoolleerlingen.
- Een instructie voor schoolteams over het vormgeven van moreel beraad binnen de school.
- Het opstellen van een kwaliteitssysteem dat scholen kunnen gebruiken om het burgerschapsvormings-onderwijs en doorgaande innovatie daarvan te meten.
- Een praktijk-DVD waarin voorbeelden van maatschappelijke stages in het basisonderwijs aan bod komen.
- Het opzetten van een portal rond de opgedane expertise, deze komt in verbinding te staan met de website van de Marnix Academie.
- Het publiceren van minimaal twee artikelen in onderwijsvakbladen.
- Een doorgaand werkprogramma voor de jaren 2009-2012.

Contactinformatie

Marnix Academie

Mirjam Stroetinga
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030 2753495