'Wat Werkt' in Gesloten Jeugdzorg

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2011
Einddatum
1 januari 2013
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

Wat werkt in gesloten jeugdzorg
Onderzoek naar de ontwikkeling van jongeren in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen
2010-12-22P
Aanleiding
Gesloten jeugdzorginstellingen en hogescholen die voor het werk in deze instellingen opleiden maken zich zorgen om de kwaliteit van het leefklimaat binnen de jeugdzorginstellingen. Regelmatig zijn er gewelddadige incidenten in de leefgroepen. Dat heeft een negatieve invloed op het professionele handelen van de medewerkers.
De bestuurlijke laag ziet bovendien te weinig resultaat van de behandelingen; het percentage aan recidive en terugval in gedragsproblemen is groot. Dit geeft de pedagogisch medewerkers het gevoel dat hun professionele handelen geen uitwerking heeft. “Niks werkt meer”, is de verzuchting in de praktijk.
Er is een sterke behoefte aan handvatten ter verbetering van het professionele handelen en daarmee het leefklimaat. Het onderzoek ‘Wat Werkt’ in Gesloten Jeugdzorg wil de negatieve spiraal doorbreken.
Doelstelling
Doel van het onderzoek is om het professionele handelen van pedagogisch medewerkers in gesloten jeugdinstellingen te versterken. De primaire insteek daarbij is het blootleggen van de factoren die het leefklimaat binnen de instelling beïnvloeden. Daarnaast wil het onderzoek inzicht geven in de factoren die een rol spelen bij recidive en terugval in gedragsproblematiek.
De hoofdvraag van het project is: Hoe kan het leefklimaat binnen gesloten jeugdinstellingen verbeterd worden teneinde de behandeling van gedragsproblemen te verbeteren en hiermee de kans op recidive of terugval in gedragsproblemen te verminderen?
Onderzocht wordt of er een relatie bestaat tussen het leefklimaat en recidive dan wel terugval in probleemgedrag. Vanuit de verworven kennis wordt een praktijkgerichte vertaalslag gemaakt, waardoor professionals leren hoe zij een veilig leefklimaat kunnen realiseren. Op bestuurlijk niveau levert de kennis handvatten om de arbeidsomstandigheden binnen de instellingen te verbeteren.
Beoogde resultaten
Verwachte resultaten van het project zijn:
Nieuwe, toegepaste, wetenschappelijk onderbouwde kennis ten behoeve van het professionele handelen voor medewerkers en instellingen voor gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen. Een nieuw platform waarbij inhoudelijke samenwerking, kennisuitwisseling en doorontwikkeling tussen instellingen (die nu nog door een financieringsgrondslag gescheiden zijn) voorop staan.
De toegepaste wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar onderwijsprogramma’s in wo en hbo. Daarmee vergroten zowel docenten als studenten (aanstaande medewerkers in gesloten jeugdinrichtingen) hun kennis is vaardigheden met betrekking tot de factoren die het leefklimaat binnen gesloten instellingen beïnvloeden, in relatie tot de preventie van recidive en gedragsstoornissen.

Contactinformatie

Hogeschool Leiden

Peer van der Helm
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 071 5188687

Lisette van de Weijer
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 071-5188813