Werken aan de lerende regio

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2006
Einddatum
1 juli 2007
Thema's
Maakindustrie, Maakindustrie, Logistiek en Transport, Polymeren, Chemie en kunststoffen

De regio Zuidoost Drenthe is te kenschetsen als plattelandsregio. In het gebied komen verspreid zowel woningen als bedrijven voor. Bij de grotere plaatsen zoals Emmen en Coevorden vindt men bedrijventerreinen van aanzienlijke omvang. Een bijzondere mix dus. Het verbeteren van de kenniscirculatie vraagt in deze regio dan ook om een specifieke aanpak.

Het Drenthe College heeft samen met partners een consortium opgericht om de kenniscirculatie in de regio te verbeteren. Zij stellen daarbij het thema de "lerende regio" centraal en willen er door middel van kennisclusters invulling aan geven. Deze clusters zijn: Bouwketen, Leren leven met ICT, Transport en Logistiek en Procesoptimalisatie. Een groot aantal individuele bedrijven heeft inmiddels al te kennen gegeven aan één van de kennisclusters te willen deelnemen.

Centrale doelstelling van het project 'Werken aan de lerende regio' is het ontwikkelen, realiseren en implementeren van nieuwe producten, markten en diensten. Dat moet leiden, in combinatie met verbeterde bedrijfsprocessen tot concrete innovaties. Deze aanpak wil men voor de regio Zuidoost Drenthe introduceren, waarbij de gemeenten Emmen, en Coevorden als belangrijkste aandachtsgebieden gelden. De doelgroep bestaat uit MKB-bedrijven uit de regio die een raakvlak hebben met de geselecteerde clusters.

De Bouwketen
Het Raak project heeft gelopen van januari 2006 tot 31 juli 2007. In die periode hebben de activiteiten zich uiteindelijk geconcentreerd op de Bouwketen, Transport en Logistiek en de maakindustrie.
De activiteiten in de Bouwketen hebben geleid allereerst tot het inrichten van een Klankbordgroep. Een groep vertegenwoordigers uit de Bouwbranche overlegt periodiek met vertegenwoordigers van het Bouwteam over de bouwopleidingen. Onderwerpen zijn: kwaliteit, programma, instroom, examinering, beeldvorming.
Verder is in de regio een Bouwinnovatiekring van start gegaan. Acht ondernemers hebben elkaar ontmoet onder leiding van Syntens. Onderwerpen: o.a. de kunst van het samenwerken en de ondernemer als innovator. Tevens werd de mogelijkheid geboden om op één van vijf innovatieve cases in te schrijven als bedrijf. Het ging hier om werkelijk te realiseren projecten. De Bouwinnovatiekring zuidoost Drenthe is opgegaan in de Groningse kring.
In samenwerking met enkele partners in Emmen zijn plannen gemaakt voor het bouwen van woonkoepels, het ontwerpen van een 0-energie starterswoning, het ontwikkelen van een woningproject met duurzame woningen.
Er is contact gelegd met een bedrijf met een bedrijf gespecialiseerd in staalframe-bouw, gecombineerd met prefab elementen. Het bedrijf richt zich met name op innovaties van deze prefab elementen.
Deelnemers van niveau 4 hebben i.s.m. de Milieufederatie Drenthe en de TU Delft de open dag Sterk Bouwen 2007 georganiseerd en bemenst.
Er is door de projectmanager veel contact onderhouden met de beleidsmedewerker milieuzaken van de Gemeente Emmen. In overleg is gewerkt aan enkele projecten gericht op duurzaamheid en energiebesparing.

Transport en Logistiek
Ook in dit cluster is er op micro- en op mesoniveau contact geweest met de branche. Vanuit Emmen zijn individuele bedrijven benaderd en zijn er met deze bedrijven projecten uitgewerkt. In Coevorden bestaat de uitgesproken ambitie om op logistiek gebied uit te groeien tot de logistieke draaischijf van Oost Nederland. Het Raak project is daar op ingesprongen en heeft in samenwerking met de daar gevestigde scholengemeenschap De Nieuwe Veste, de gemeente Coevorden en de Hogeschool Coevorden een aantal activiteiten gedragen. Er is een onderzoek gehouden onder bedrijven naar de behoefte aan logistieke opleidingen en voor bedrijven is er een goed bezocht symposium over Logistiek georganiseerd. (zie de site-onder-constructie op www.multimove.nl/logistiekleren).
De activiteiten in Coevorden gaan door. Er is door SenterNovem een subsidie voor een project Beroepsonderwijs in Bedrijf toegekend.
Verder is contact gelegd met de projectleider van het Europark, een Duits-Nederlands bedrijventerrein in ontwikkeling. Er is deelgenomen aan de eerste gesprekken over duurzame energievoorziening op het park.De Maakindustrie
Er is door de projectleiding, in samenwerking met de Hogeschool Drenthe ingezet op het bouwen van (in totaal drie) prototypes voor bedrijven. Het blijkt dat, met name als het gaat om het maken van meerdere (gecompliceerde) producten de reguliere kennisinstellingen in expertise –vakinhoudelijk, maar vooral op het gebied van projectmanagement- tekort schieten en daarbij onvoldoende continuïteit kunnen bieden. Vooral bij innovaties is dit fnuikend. Er is wel een multidisciplinair leerbedrijf ingericht, maar dat loste het probleem niet op.
Het moeizame verloop heeft geleid tot gesprekken met een ondernemer om te komen tot een stichting, die de werving en het projectmanagement voor zijn rekening neemt en waarbij de kennisinstellingen als uitvoerders functioneren. In de regio is veel enthousiasme voor dit plan.

Tot slot
Het Raak-mbo traject is een buitengewoon boeiend project geweest. Het Drenthe College heeft in zijn aanvraag voor de moeilijkste weg gekozen: clustervorming. Eén op één contacten zijn makkelijker te leggen en te onderhouden. Toch hebben kennisinstellingen en (branche)groepen van gelijkgestemde bedrijven elkaar nodig om kennis te delen en om te innoveren!

Contactinformatie

Drenthe College

O.S. Helder
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0591-628882

Ad Bruin
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06-51532231

Diet Stegeman
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0591-628882

Netwerk- en projectleden