Werken naar het vermogen in het MKB

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2013
Einddatum
1 maart 2015
Thema's
Maakindustrie

Werken naar vermogen in het mkb
2011-19-18M
Aanleiding
In de maakindustrie is de vraag naar vakwerklieden op mbo 1-2 niveau groot. Veel mbo’ers stromen door naar hogere eindniveaus, waardoor er minder niveau 1-2 gediplomeerden op de arbeidsmarkt komen. Vergrijzing en de grote uitval van mbo 1-2 starters op de arbeidsmarkt zorgen er verder voor dat bedrijven eigen opleidingstrajecten starten of buitenlandse arbeidsmigranten inhuren.
Parallel oefent de politiek druk uit op jongeren met een arbeidsbeperking om aan het werk te krijgen. De Wet Werken naar Vermogen voegt regelingen rond bijstand, jonggehandicapten (Wajong) en sociale werkplaatsen samen. Hierdoor komt een grote groep jongeren op de arbeidsmarkt, die extra ondersteuning in een arbeidsomgeving nodig heeft.
Tegelijkertijd zijn bedrijven zich bewust van hun maatschappelijke taak. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen willen ondernemers deze jongeren graag aan het werk helpen en houden.

In dit project komen deze drie ontwikkelingen samen.
Doelstelling

De hypothese is dat de groeiende vraag van het mkb naar mbo 1-2 geschoolden ingevuld kan worden door de gestructureerde instroom van jongeren met een arbeidsbeperking.
In de praktijk leven er vier vragen:
• Welke werkzaamheden, functies en perspectieven kunnen deze jongeren aan?
• Hoe kunnen deze jongeren op langere termijn in-company gecoacht worden?
• Hoe kunnen bedrijfsleven en onderwijs dezelfde taal spreken over jongeren?
• Welke functionele kennis is noodzakelijk voor laaggekwalificeerde werkzaamheden?
De vraag van de bedrijven is concreet: Hoe creëer ik de optimale werkcondities en -voorwaarden voor een arbeidsbeperkte jongere, zodat deze een optimale bijdrage levert aan mijn bedrijf?
Doelstelling
Het primaire doel van het project is kennis te ontwikkelen waarmee het mkb in staat is om (risico)jongeren actief in hun arbeidsproces te betrekken. Hiervoor moet het mkb zicht hebben op de (on)mogelijkheden van deze jongeren, hun toegevoegde waarde en de wijze waarop deze toegevoegde waarde benut kan worden in het bedrijf.
Verder willen we de arbeidstoeleiding verbeteren en onderwijsland opschudden. Voor het onderwijs ligt er niet alleen de taak om jongeren te stimuleren om te gaan werken, maar vooral om ze te begeleiden zodat ze blijven werken. Daarbij zal vooral de werkhouding centraal moeten staan.

Naast de verschillende kennisresultaten willen we gedurende de looptijd van het project minimaal 40 risicojongeren plaatsen in het betrokken mkb. We zullen deze jongeren ook na afloop van het project blijven volgen om ook het langetermijneffect van de ontwikkelde kennis bij het mkb te kunnen onderzoeken.

Contactinformatie

Saxion Hogescholen Deventer

Gerard Kok
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06 - 51 22 83 60

Mirjam Vastenholt
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0570 - 60 31 84

Consortiumleden

 • DBO
 • Etty Hillesum Lyceum Arkelstein
 • Sallcon Groep

Netwerk- en projectleden

 • Aannemersbedrijf Haafkes Veldwachter BV
 • Abbott Biologicals BV
 • Ardagh Services Netherlands BV
 • Bosch Thermotechniek BV
 • Bouw Basic
 • BYK-Cera BV
 • Initial Hokatex BV
 • Koninklijke Auping BV
 • Krehalon Industrie BV
 • Membersdesk BV
 • MKB Deventer
 • Promens Deventer BV
 • Roto Smeets Deventer BV
 • RPC Packaging Europe BV
 • Schuurman Schoenen BV
 • Stegeman C.V.
 • Stichting Parolo
 • UWV Werkbedrijf
 • Van Dorp Installaties BV
 • Van Wijnen Deventer BV
 • Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland