Wijken inspireren; recepten voor een vitale wijk

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, ICT, Gedrag en Maatschappij

Aanleiding
In Emmen wordt het project ‘De Naoberschapsbank’ uitgevoerd. Het is een project dat de kwaliteit van leven in wijken verbetert door elke bewoner de gelegenheid te geven een eigen website te maken. Leidend is geweest dat bewoners elkaar beter leerden kennen, meer met elkaar spraken en meer dingen samen gingen doen. Met enkele jaren ervaring maakt het project in Emmen duidelijk dat het niet alleen bij kan dragen aan de kwaliteit van leven in een wijk, maar ook dat het werk van sociale professionals erdoor versterkt kan worden. De professionals zouden het project graag structureler in hun werk integreren, maar hebben te weinig tijd voor methodische reflectie en ontwikkeling.

Doelstelling
Centraal in het RAAK-programma staan onderzoek en kennisontwikkeling. In de eerste fase van het programma vormen de activiteiten van de professionals in De Veenkoloniën het uitgangspunt en wordt, op basis van actieonderzoek door studenten en docenten van de Haagse Hogeschool, gezamenlijk een praktische methode uitgewerkt. Doel daarvan is de praktijk effectiever, efficiënter en makkelijk overdraagbaar te maken op andere professionales en organisaties. In de tweede fase van het programma wordt de ontwikkelde methode getest door sociale professionals zowel in de Veenkoloniën als in Den Haag. Dat maakt toetsing en verfijning van de methode mogelijk. Tijdens het programma 'Wijken Inpireren' gebeurt de overdracht ook. Naast Emmen worden er namelijk ook op drie andere locaties in De Veenkoloniën projecten gestart: Borger-Odoorn, Veendam en Stadskanaal. De daar opgedane ervaringen met andere ICT-toepassingen worden ook verwerkt in het onderzoek en de ontwikkelde werkwijzen.

Resultaat
Door de activiteiten en samenwerking in het programma ontstaan er nieuwe netwerken: tussen de individuele sociale professionals, tussen hen en de eigen collega’s wanneer zij hun kennis overdragen, tussen de professionals in de samenwerkende welzijnsinstellingen, tussen het management van de instellingen, tussen de kennisinstellingen en de professionals, tussen bewonersorganisaties en andere organisaties in de wijken en tussen beleidsmakers rond het thema. Opzet is door onderzoek van de praktijk kennis zo te ontwikkelen dat werkwijzen van sociale professionals efficiënter worden en in meer wijken worden toegepast. De lokale en regionale netwerken van professionals worden een ondersteunend element in de ontwikkeling van de methode, zowel tijdens Wijken Inspireren als daarna. Zij vormen een ‘community of practice’ die de kwaliteit van werken blijvend ondersteunt. Omdat het programma de start vormt van meerjarig onderzoek in het eSociety Instituut van De Haagse, zal ook in de periode na het programma onderzoek blijven plaatsvinden. Naast de directe betekenis in de betrokken regio’s kan het programma Wijken Inspireren door de ontwikkelde kennis en ontstane netwerken een belangrijke bijdrage leveren aan een strategische ontwikkeling van het lokaal sociaal gebruik van ICT in Nederland en verder.

Contactinformatie

De Haagse Hogeschool

Jolande Kortekaas
Contactpersoon

Else Rose Kuiper
Contactpersoon

Ineke van der Meule
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 070 4458310

Bert Mulder
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 070-4457734