Zilte productie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2013
Einddatum
30 september 2017
Thema's
Proces- en Voedselindustrie

Zilte productie

Aanleiding
Schelpdierkwekers in de Zuidwestelijke Delta worden geconfronteerd met toenemende concurrentie, afnemende marges en een beperking in het gebruik van de (aan hen verpachte) percelen. Het ‘gevecht’ om ruimte met andere bekkenfuncties (kustverdediging, toerisme, natuur) blijft bestaan en dus zijn innovaties nodig. Om de continuïteit van de sector te blijven waarborgen, moet de productiviteit omhoog. Hiertoe worden momenteel nieuwe kweektechnieken uitgetest en wordt voor het eerst systematisch onderzoek verricht naar productiemaximalisatie op farm scale niveau.
Kwekers willen weten welke innovatieve kweektechnieken wel en niet werken en hoe ze tijdig kunnen ingrijpen in het productieproces om hun opbrengsten te maximaliseren.

Doelstelling
Doel van het project is productiemaximalisatie voor schelpdierkwekers in de Zuidwestelijke Delta door het ontwikkelen en valoriseren van nieuwe kennis in bruikbare tools. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar het complex aan factoren die een belangrijke rol spelen bij de optimalisatie van in- en off-bottom schelpdierproductie in de toegepaste kweekmethoden. Het complex aan relaties tussen omgevingsfactoren, stuurvariabelen en opbrengsten moet worden bepaald. Dat gebeurt in dit project door middel van meetcampagnes, statistische analyse van de data, het ontwikkelen van een productiemodel, nieuwe meetcampagnes voor kalibratie van het model, en tot slot veldproeven voor validatie van het model.

Beoogde resultaten
De in het project ontwikkelde kennis wordt gebruikt om voor de kwekers bruikbare tools te ontwikkelen die ze duurzaam kunnen implementeren op farm scale niveau. Producten die worden voorzien zijn: een decision support system in de vorm van een rekenmodel dat productie kan voorspellen op basis van inputvariabelen, een handboek met handelingsprotocollen waarmee kwekers hun productiestrategie kunnen innoveren alsook trainingen en masterclasses.
Voor het beroepsonderwijs levert het onderzoek casuïstiek die gebruikt kan worden bij de opleiding.
Tot slot wordt een webtool ontwikkeld waarin onderzoeksresultaten via een wiki beschikbaar worden gemaakt voor zowel de kwekers als docentonderzoekers, docenten en studenten.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Marlies van Eenennaam
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489207

Jouke Heringa
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489473

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden