Zorg voor boeren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juni 2010
Einddatum
1 mei 2012
Thema's
Gezondheid en Zorg, Landbouw, Natuur en Milieu, Gedrag en Maatschappij

Aanleiding
De zorgboerderij is een boerderij die, naast agrarische activiteiten, zorg aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking of zorgbehoevende ouderen. Daarnaast komen er steeds meer zorgboerderijen die zich richten op sociale activering, arbeidstraining of een begeleide werkplek, bijvoorbeeld voor (ex)verslaafden, langdurig werklozen of mensen met een burn-out. De verscheidenheid in zorgboerderijen is groot, niet alleen voor wat betreft doelgroepen en aantal deelnemers maar ook voor wat betreft de functie van de boerderij, de aard van de werkzaamheden en organisatie. De diversiteit maakt het voor cliënten steeds onduidelijker welke zorgboerderij bij hem of haar past. Ook de motieven waarmee deelnemers naar de zorgboerderij komen blijken divers. De zorgboeren en – boerinnen denken dat het voor de verdere professionalisering van de sector belangrijk is om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de zorg als: rehabilitatie, community care, empowerment en herstel. De zorgboeren en –boerinnen zoeken naar een manier waarop zij hun eigen manier van werken kunnen verbinden met (beproefde) aanpakken in de sociaalagogische sector, waardoor zij het eigene van hun aanpak verder kunnen uitbreiden en verbeteren. Ook zoeken zij naar een werkvorm waarin zij, van elkaar en elkaars ervaringen lerend, een eigen methodiek kunnen ontwikkelen en gaandeweg verbeteren voor het ondersteunen van mensen met een beperking op een zorgboerderij.

Doelstelling
De voorwaarden voor inbedding en synergie tussen zorgboerderijen en de zorgsector moet verbeterd worden. Er worden een Community of Practice tussen zorgboeren en zorgprofessionals opgezet waarbinnen de methodische ontwikkeling en verdieping van het aanbod van de zorgboerderijen centraal staat. Na afloop van het project zal de Community of Practice als intervisiestructuur blijven bestaan waardoor tegemoet gekomen wordt aan de behoefte van de zorgboeren aan meer uitwisseling (zowel onderling als met zorgprofessionals) over hun werk en ervaringen met mensen met beperkingen.

Beoogde resultaten
Het project streeft een betere inbedding van zorgboerderijen in de zorgsector na. Ook wordt inzicht gegeven in de (mogelijke) bijdrage van zorgboerderijen aan rehabilitatie, herstel en empowerment van cliënten met een psychiatrische en/of verslavingszorgachtergrond. Door meer inzicht te krijgen in de werkzame elementen van zorgboerderijen kan ook theoretisch beter onderbouwd worden waarom zorgboerderijen bij een deel van de cliënten/medewerkers zulke positieve effecten bewerkstelligen. Dergelijke informatie kan zorgboeren helpen hun aanbod beter te omschrijven en als het ware aan de man te brengen, juist ook in de zorgsector. Tegelijkertijd krijgen cliënten als potentiële werknemers een beter zicht op het aanbod vanuit de landbouwsector en kunnen zij meer gemotiveerd kiezen voor een plek op een zorgboerderij (of juist niet).

Contactinformatie

HvA - Maagdenhuis

M.H. Kwekkeboom
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020 548 8228

Dymph van Outersterp
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020 - 595 33 28

Netwerk- en projectleden